Anjel 2V tomto zozname sú vymenované zdanlivo negatívne pocity a ich možné telesné prejavy. Tieto majú za následok prirodzene účinky aj na zdravie. Je dôležité si uvedomiť, telesné prejavy závisia od rozličných faktorov. Ak by sme to chceli dať do “jazyka germánskej novej medicíny”  – na základe konfliktu môže vzniknúť ten ktorý zdravotný problém.  Samozrejme to nie je tak, že ak napríklad pociťujem nejaké napätie,  prejavia sa mi všetky tu popísané telesné prejavy. Dávam do pozornosti slovo v texte “MOŽNÉ” telesné prejavy. Dlhotrvajúce a ustavične prítomné pocity (pretrvávajúci konflikt) vedie potom k tzv. chronickým (opakujúcim sa) ochoreniam. Je však možné, že všetky vnútorné stavy tu popisované môžu existovať aj bez badateľných telesných prejavov, to záleží od nášho postoja.


Agresivita

Je veľmi mocný a chúlostivý faktor. Spôsob, akým s ňou  zaobchádzame, určuje, či prinesie niečo kreatívne alebo deštruktívne. Veľa ľudí má strach a obavy zo svojej sily a potláča svoj potenciál. Niekedy je však tlak vysoký a pri maličkosti vybuchnú, čo má potom nežiadúce účinky.

Možné telesné prejavy:

 • problémy so zubami
 • problémy so žlčníkom
 • chronické žalúdočné ťažkosti
 • pálenie záhy
 • hypertónia (zvýšený krvný tlak)
 • migréna
 • zvýšené riziko úrazu

Hnev

Je to veľmi dotieravý pocit. Je ťažké prestať myslieť na hnev, dokážeme to iba na chvíľu. K zúfalstvu nás vedie obrovské rozčarovanie alebo pocit bezmocnosti. Obidva pocity nájdeme zvyčajne spolu. Hnev sa derie von a čím viac sa snažíme ho kontrolovať a potláčať, o to viac sa prejavuje na našom tele.

Možné telesné prejavy:

 • choroby žlčníka
 • žalúdočné problémy
 • pálenie záhy
 • choroby zubov
 • hemoroidy
 • choroby dýchacích ciest
 • problémy so srdcom
 • preťaženosť a kŕče
 • rakovina
 • problémy s obličkami a močovým mechúrom

Napätie

Pocit napätia môže vzniknúť z nervozity, starostí a pod pracovným tlakom. Pracovný tlak si vytvárame sami svojimi očakávaniami a predstavami, aj keď to niekedy vyzerá tak, že prichádza zvonka.

Možné telesné prejavy:

 • migréna
 • kŕče v oblasti žalúdka, čriev, zažívacie problémy
 • hypertónia
 • svalové kŕče, preťaženosť

Nedôvera:

Mnohí z nás si ani neuvedomujú, že ju pociťujú. Všetko, čo sa nedeje s dôverou, deje sa s väčšou, či menšou nedôverou. Tam, kde nie je sebadôvera, nastupuje nedôvera. NIE povedané životu a sebe samému treba zmeniť na ÁNO, inak nás na to telo upozorní nasledovne:

 • oslabená obranyschopnosť
 • choroby čriev a žlčníka
 • choroby dýchacích ciest
 • migréna
 • preťaženosť
 • problémy s očami a sluchom

Niestota:

Pocit neistoty vyplýva z názoru, že existuje “správne a nesprávne” (to tie na tejto stránke už možno viackrát spomenuté vzory správania). Keďže nedokážeme domyslieť všetky následky nášho uvažovania a konania “podľa toho, ako sa to má”, pocit neistoty budeme mať dovtedy, kým budeme presvedčení o tom, že sa máme podľa nich správať. Dosť ťažká veta, ale v jednoduchosti povedané, pokiaľ sa nebudeme správať tak, ako to sami cítime, môže nás postihnúť toto:

 • oslabená obranyschopnosť
 • črevné ťažkosti
 • choroby dýchacích orgánov
 • problémy s držaním tela
 • problémy s medzistavcovými platničkami
 • akútne zažívacie problémy
 • migréna

Nemohúcnosť:

Ide ruka v ruke s pocitom bezmocnosti. Človek sa cíti unavený a nie je schopný vybaviť veci tak, ako by si optimálne predstavoval. Zároveň sa stráca motivácia a hnacia sila.

Možné telesné prejavy:

 • problémy s krvným obehom, hypotónia, závraty
 • únava
 • choroby zubov a ďasien
 • problémy s držaním tela
 • depresia
 • letargia (chorobná spavosť)
 • choroby dýchacích ciest
 • slabá obranyschopnosť

Nenávisť

Je to pocit, ktorý je zväčša spojený s agresivitou. Môže vzniknúť ako následok sklamania, nesplnených očakávaní, ale aj z neznámych príčin. Nenávisť sa môže týkať iných ľudí, seba a niektorých situácií. Vždy obsahuje silné odmietanie a obranu a prichádza vedno s nepokojom.

Možné telesné prejavy:

 • kožné problémy, svrbenie, ekzém, alergia
 • akútne a chronické zažívacie ťažkosti
 • preťaženosť
 • problémy so srdcom
 • choroby žlčníka
 • pálenie záhy
 • problémy so zrakom
 • migréna
 • hemoroidy

Nepochopenie:

Keď človeku iní nerozumejú, cíti sa nepochopený. Ale prečo vlastne chceme, aby nás ktosi chápal? Jedným z dôvodov je potreba uznania a strach z odmietnutia. Ďalší dôvod len odzrkadľuje naše želanie pochopiť svoj vlastný život.

Možné telesné následky:

 • migréna
 • problémy s krvným obehom
 • choroby dýchacích orgánov
 • nadváha a prejedanie sa
 • zápcha

Nepokoj:

Patrí sem aj nepokoj, vyvolaný svojím vlastným životom. Môže to byť radostné očakávanie, vzrušujúci zážitok, starost, strach….. Vždy je to však naše hodnotenie a s tým spojené očakávanie alebo strach, čo zapríčiní náš nepokoj. Odpočívať môžem len v sebe a len vtedy, ak prijmem seba samého takého, aký som a budem aj milovať sám seba.

Možné telesné prejavy:

 • zažívacie problémy
 • žalúdočné problémy
 • triaška
 • problémy so srdcom
 • ochorenia krvného obehu
 • oslabená obranyschopnosť

Nespokojnosť:

Iba ten, kto vo svojom vnútri cíti, že je všetko v poriadku, že s tým netreba nič robiť, nič sa mu nemôže stať a je dokonalý,  bude v sebe nosiť mier. Pocity nespokojnosti sa vzťahujú najčastejšie na našu súčasnú situáciu alebo na vlastnú osobu. Človek nie je spokojný so súčasnými podmienkami a praje si niečo iné, pričom nemusí presne vedieť, čo by bolo lepšie.

Možné telesné prejavy:

 • depresia
 • prejedanie sa a nadváha
 • problémy so srdcom a krvným obehom
 • migréna
 • oslabená obranyschopnosť
 • ťažkosti s dýchaním
 • preťaženosť a problémy s držaním tela

Nevoľnosť:

Je výrazom silnej obrany. Sme konfrontovaní s niečím, čo v žiadnom prípade nechceme. Vehementne to odmietame. Individuálne rozdiely pri prejavoch nevoľnosti ukazujú, že nevoľnosť je výrazom osobného odmietnutia, príp. vyhodnotenia situácie. Vo väčšine prípadov to postihnutí ani nevedia, vôbec im na um nezíde, že príčina možno tkvie v ich vlastnom presvedčení a predstavách.

Možné telesné prejavy:

 • telesná slabosť a únava
 • problémy s prehĺtaním
 • hnačka
 • choroby obličiek
 • kožné ochorenia (alergia, ekzém)

Odmietanie:

Pocit, že sme odmietaní, vychádza z nášho vlastného odmietania. Pocit, že nie sme dostatočne dobrí a musíme sa zmeniť, aby sme boli milovaní, môžeme zažiť v každodennom živote. Vytvárame si množstvo situácií, pri ktorých narazíme na odmietanie, aby sme si dokázali svoju menejcennosť. Skôr či neskôr sa postihnutí uzatvárajú do seba, stiahnu sa, bránia sa novým, prípadne akýmkoľvek kontaktom s ostatnými ľuďmi.

Možné telesné prejavy:

 • depresia
 • problémy s krvným obehom, hypotónia, problémy so srdcom
 • kožné problémy (alergia, neurodermitída)
 • choroby zubov a ďasien
 • zažívacie problémy (nepravidelná stolica s hnačkami)
 • problémy so žlčníkom
 • choroby dýchacích orgánov

Odmietnutie:

Je vyšším stupňom odmietania. Nie je to len pocit, keď je človek nespokojný s ostatnými, tu už hovoríme o tom, že človek s nimi nechce mať nič spoločné. Aj tu je vonkajšok len zrkadlom. Odmietnutie, ktoré človek zažíva od svojich blízkych, ukazuje len to, že odmieta sám seba. Predstavy a skúsenosti JA a správanie človeka je v rozpore s realitou.

Možné telesné prejavy:

 • depresia
 • ťažkosti s krvným obehom a so srdcom
 • kožné problémy (alergia, neurodermitída)
 • choroby zubov a ďasien
 • zažívacie problémy (premenlivá stolica)
 • problémy so žlčníkom
 • nevoľnosť a zvracanie
 • choroby dýchacích orgánov
 • problémy s obličkami

Osamelosť:

Je bránou k stavu “Byť celkom sám”. Je to pocit, že sme od všetkého odlúčení a pociťujeme ho ako žiaľ. Všetky potláčané problémy sa v samote vyplavia na povrch a tomu chce väčšina ľudí zabrániť, preto sa samote vyhýbajú.

Možné telesné prejavy:

 • choroby pľúc
 • depresia
 • zápcha
 • kŕče
 • nadváha, ale aj nechuť do jedla spojená s chudnutím
 • únava

Panika:

Panika nastupuje v situáciách alebo okamihoch veľkého strachu. Vtedy, keď máme strach pred stratou napríklad partnera, práce….. Keď nás zachváti panika, zdá sa nám, že ju nedokážeme prekonať. Nemôžeme sa tomu pocitu vyhnúť a v danej chvíli nevieme, čo robiť. Strácame veľké množstvo energie a cítime sa veľmi unavení a vyčerpaní.

Možné telesné prejavy:

 • zoslabnutie
 • bolesti kĺbov
 • preťaženosť a kŕče
 • hnačka
 • nevoľnosť a zvracanie
 • hypertónia

Pocit menejcennosti:

Veľa ľudí trpí týmto pocitom. Presvedčenie o vlastnej menejcennosti vyjde najavo v rozličných životných situáciách – keď nie sme dostatočne dobrí, keď situácia, v ktorej sme, nezodpovedá našim očakávaniam alebo keď nás ustavične porovnávajú s niekým, kto je zdanlivo lepší.

Možné telesné prejavy:

 • depresia
 • poruchy držania tela
 • celulitída
 • oslabená obranyschopnosť
 • hypotónia (nízky tlak)
 • choroby čriev
 • žalúdočné problémy
 • choroby zubov a ďasien

Pomstychtivosť:

Je prepojená veľmi úzko s nenávisťou. Postihnutý si ju pritom ani nemusí uvedomovať, cíti sa skôr ako obeť. Všetky pocity, ktoré navonok ukazuje, týkajú sa jeho samého. Nenávisť a pomstychtivosť sa vždy obráti proti nám, aj keď si to nepriznáme.

Možné telesné prejavy:

 • oslabená obranyschopnosť
 • choroby čriev
 • kožné problémy
 • ťažkosti so žalúdkom
 • rakovina
 • problémy so žlčníkom
 • zvýšené riziko úrazu

Sklamanie:

Je následkom očakávaní a predstáv, ktoré sa nenaplnili. Čím väčšie sú očakávania, tým väčšie je sklamanie.  Človek sa necíti ako tvorca situácie, ale ako obeť.

Možné telesné prejavy:

 • depresia
 • choroby prínosových dutín
 • chrípka
 • bronchitída
 • kašeľ
 • problémy so srdcom
 • akútne zažívacie problémy

Smútok:

Môže mať viac príčin. Strata niekoho blízkeho, rozčarovanie, bezradnosť, zlyhanie. Tieto stavy sú ovplyvnené vedomím, že situácia je vážna. Príčinou je však len jeho hodnotenie situácie a pocit, že je obeťou.

Možné telesné prejavy:

 • problémy s držaním tela
 • problémy so zubami a ďasnami
 • oslabená obranyschopnosť
 • hypotónia
 • problémy so srdcom
 • zažívacie problémy
 • celulitída
 • zápal semeníkov

Strach:

Tento pocit má viacero tvárí a preto tomu zodpovedajú aj odlišné výrazové formy. Strach môže byť zo samoty, zo straty, z choroby, nebezpečenstva, odmietnutia….Jednoducho obava, že sa človek nedokáže vyrovnať s rozličnými situáciami. Táto obava je základom každého ľudského strachu.

Možné telesné prejavy:

 • znížená obranyschopnosť
 • hypertónia
 • choroby srdca
 • astma a iné choroby dýchacích orgánov
 • zažívacie ťažkosti, zápcha, hnačka
 • problémy s prehĺtaním
 • choroby zubov
 • migréna
 • poruchy držania tela
 • očné poruchy s poruchami zraku
 • ťažkosti so sluchom
 • zvýšené riziko úrazu
 • choroby obličiek

Stres:

Vzniká, ak je nejaká situácia nad naše sily. Strácame prehľad, nepoznáme riešenie problému, alebo máme pocit, že musíme spraviť viac. V partnerskom vzťahu môže spôsobiť stres presvedčenie, že musíme urobiť viac, aby sme niečo dosiahli, alebo zabránili istým veciam.

Možné telesné prejavy:

 • poruchy spánku
 • žalúdočné problémy
 • hypertónia
 • zažívacie problémy
 • vypadávanie vlasov a tvorba lupín
 • akútne ochorenie dýchacích ciest
 • migréna preťaženosť
 • problémy so srdcom

Únava:

Môže sa týkať hlavy alebo ducha, taktiež môže byť ohraničený iba v jednej oblasti. Duševná únava má za následok z dlhodobého hľadiska telesnú únavu. Príčinou je námaha a prílišné úsilie vynaložené na dosiahnutie určitého cieľa alebo predstavy.

Možné telesné príčiny:

 • únava
 • strata chuti do jedla
 • bolesti končatín
 • migréna
 • preťaženosť a kŕče
 • problémy s krvným obehom
 • zažívacie problémy
 • chybné držanie tela
 • oslabená obranyschopnosť

Úzkosť:

Tento pocit prechádza zmenami a niekedy je potrebný ako hnacia sila. Ak si človek nerozšíri svoje hranice, môže sa vnútorný tlak stať príliš silným a potom má zodpovedajúce telesné následky. Môže sa tiež objaviť zotrvačnosť, nuda a chýbajúca radosť zo života a to najmä vtedy, keď človek zo strachu nechce meniť vzťahy, resp. z iných dôvodov.

Možné telesné prejavy:

 • podľa fázy vývoja úzkosti: hypotónia alebo hypertónia
 • kŕče
 • problémy s dýchaním
 • choroby obličiek
 • zažívacie problémy, najmä zápcha
 • oslabenie väziva
 • nadváha
 • preťaženosť

Žiarlivosť:

Za týmto pocitom sa skrýva zvyčajne strach zo straty a obava, že nie sme dosť dobrí. Chýbajúca dôvera je znamením toho, že nám chýba sebavedomie. Strach, že stratíme partnera vedie k nepokoju, čiastočne k panike alebo úplnej rezignácii.

Možné telesné prejavy:

 • poruchy spánku
 • problémy so zažívaním a choroby žalúdka
 • nechutenstvo a chudnutie
 • migréna
 • problémy s chrbticou

Tieto informácie som pre Vás čerpala z úžasnej knihy Kurta Tepperweina – Je mi z teba zle!
About these ads