Keď som prvýkrát počula slovo karma, pôsobilo na mňa dosť skľučujúco, mala som pred ním rešpekt, bála som sa ho. Veľmi dlhé roky som sa vôbec nezaujímala o to, čo to slovo vôbec značí, čo predstavuje. Vraví sa, že človek aby pochopil niektoré veci, musí si naraziť čumáčik, zvyčajne zažije niečo stresujúce alebo jednoducho ocitne sa psychicky na dne…. Ocitla som sa tiež v jednej z týchto situácií a začala som skúmať, prečo je to tak. Nevinila som nikoho, ale začala som sa zamýšľať, prečo je to tak. Vtedy som sa dozvedela, že slovo karma nie je žiadne „strašné“ slovo….a že karma = konanie. Zďaleka nie som dobrá a sčítaná v tejto oblasti, ale človek sa zaujíma o veci do hĺbky, ktorá mu vyhovuje, ktorá mu dá odpovede na jeho otázky…

Zaujala ma, okrem iných úžasných, ktoré som v poslednom čase čítala, kniha od J.P. Vaswaniho – O karme – čo by sme mali vedieť….Dovolila som si podeliť sa s vami o myšlienky, ktoré ma zaujali…. Keď sme šťastní, smejeme sa a spievame si. Sme teda s tým, ako sa veci dejú, spokojní. Máme všetko, čo potrebujeme, veľa z toho, čo chceme.

Hovoríme, že Boh je dobrotivý, skvelý a štedrý. Potom však príde ťažké a nepríjemné obdobie, keď sa stretávame s trpkými skúsenosťami. Zdá sa nám, že nám vôbec nič nevychádza. Je to doba, keď z veľkej hĺbky našej duše zvoláme: „Je Boh spravodlivý?“ Vtedy by sme si mali uvedomiť, že všetky udalosti sa nám stávajú preto, lebo si ich zaslúžime a že napriek tomu, že sa rodíme so svojou karmou, ktorá ovplyvňuje našu osobnosť, môžeme využiť svoju slobodnú voľbu, vďaka ktorej sa nám môže podariť nahromadiť novú, dobrú a pozitívnu energiu. Ide o to, že všetkým nám bola daná sloboda voľby. Človek sa môže slobodne rozhodnúť, akú cestu si v živote vyberie. Nezabúdajme však, že práve preto, že máme slobodnú voľbu, máme za svoje činy aj zodpovednosť. Keď pochopíme koncepciu karmy, uvedomíme si, prečo človek musí prijať radosť i smútok. Zákon karmy je zákon akcie a reakcie – každé naše jednanie musí viesť k spätnému pôsobeniu.

Žiadne jednanie nemôže byť zrušené a preto nevyhnutne vedie k spätnému účinku. Zákon karmy je zákonom úsilia a osudu – úsilie včerajška je osudom dneška a úsilie dneška je osudom zajtrajška. Zákon karmy je aj zákonom príčiny a následku – každý následok musí mať svoju príčinu, každá príčina musí vytvoriť dôsledok. Čokoľvek sa okolo nás deje, má určite nejakú príčinu. Preto zákon karmy je rozhodujúci, nezrušiteľný a všeobecne platný zákon. Je to zákon, ktorý je poučiteľný pre nás všetkých. O tom, či sme skutočne slobodní, typy karmy a iné zaujímavé veci nabudúce, ak Vás tento môj príspevok zaujme.

Reklamy