Niektoré sú také staré, že už ani nevieme vysvetliť ich pôvod. Formujú nás od detstva, či už nám ich vštepovali rodičia, škola, prostredie, v ktorom sme vyrastali. Dieťa si veľmi rýchlo všimne pochvalu, ak urobí to, čo chce od neho niekto iný. A preto robí to, čo sa od neho očakáva. Všimnite si, ako krásne už tu začíname potláčať jeho vlastné JA. Ale nie je to výčitka našim rodičom, lebo tí tieto vzory prevzali od svojich rodičov a tak žijú celé generácie s napomenutiami, že „to a to sa nerobí alebo to nie je správne“.
Preto premýšľajte – majú tieto vzory určovať váš život? Neviem, ja osobne mám pocit, že si takto dávame góly do vlastnej brány. Lebo potom často nereagujeme a nekonáme podľa našej, slobodnej vôle uvážene a zakaždým inak, ale je to automatika, ktorú používame vždy, bez opýtania sa na zmysel. A výrok „vždy to tak bolo“, ma dvíha zo stoličky.

Kde je náš vlastný názor, náš vlastný úsudok? Niekto si môže teraz myslieť, že spojím nespojiteľné, ale opak je pravdou. Správanie sa podľa nejakých nezmyselných vzorov má veľký vplyv na naše zdravie.

Preto zrušte staré vzory a zaujmite SVOJ postoj. Nemyslite si, že ľudia vás budú uznávať len preto, lebo sa správate tak, ako sa to patrí. V princípe je každý človek schopný kedykoľvek nanovo utvárať svoj život, keď sa pre to rozhodne. Ak chcete vo svojom živote urobiť zmenu, lebo máte pocit, že to tak chcete, urobte to. Chcete dať výpoveď? Tak ju dajte! Chcete sa presťahovať? Tak to urobte! Má to jeden jediný háčik, môžete to urobiť iba vy. Nebojte sa, čo na to povie niekto iný. Odkiaľ viete, ako zareaguje vaše okolie? Všetko je iba špekulácia. Nie je to tak, že často tí „iní“ sú ospravedlnením pred vašim strachom a chýbajúcou iniciatívou?

 

 

Reklamy