Je to schopnosť, komunikačná zručnosť, kedy primeraným spôsobom vyjadrujeme svoje pocity, názory, potreby vo vzťahu s inými ľuďmi. Je to schopnosť komunikovať, súhlasiť, nesúhlasiť, kritizovať a žiadať bez manipulácie, agresivity alebo pasivity. Asertívny človek dokáže vyjadriť svoj názor a akceptovať názory iných, žije slobodne, pritom však neobmedzuje slobodu iných. Asertivita znamená dávať priestor nielen svojim názorom a predstavám, ale aj cudzím. Je spojená s pozitívnym videním druhých a umením načúvať. Asertívny človek spája svoju sebaúctu s úctou k druhým.

Reklamy