Kdekoľvek sa objaví stres, tam je vždy aj pocit sebaľútosti. Podstatou stresu je zlosť, že sme nútení robiť niečo proti svojej vôli. Napätie vzniká z mlčanlivého odporu voči falošným autoritám – falošným preto, že nad nami v skutočnosti nikto žiadnu moc nemá! Nikto nás nemôže nútiť – nik, okrem nášho vlastného mocného JA. Všetok stres si na seba uvaľujeme sami, pretože všetky napäté situácie sme si sami slobodne zvolili. Neexistujú výnimky, pretože pri akejkoľvek činnosti máme možnosť vyhnúť sa stresu. Je síce pravdou, že môžu z toho plynúť isté dôsledky, ale zároveň platí, že rozhodovanie je plne v našich rukách. Sami si vyberáme bolesť, ktorá je podvodníkom, zakrývajúcim voľné chvíle v našom dennom rozvrhu. Keď nie sme si istí sami sebou, svojimi schopnosťami, silami a skutočnými vlohami, roztyľujeme sa bolesťou. Stres je podľa všetkého našim najzvyčajnejším únikom, pretože táto forma bolesti je voliteľná, prijateľná a spoločensky podporovaná. Uvedomme si však, že stres nie je naším väzniteľom, sme ním my.

Zdroj: Doreen Virtue, Ph.D – Poslovia svetla

Reklamy