Vo vzťahu ku kyvadlu je človek meracím prístrojom, resp. príjemcom, a kyvadlo iba ukazovateľom. Výraz “radiestézia”, čo je súhrnný pojem pre prácu s kyvadlami a prútmi, sa spája s menom francúzskeho kňaza Abbé Boulyho. Radiestézia vznikla spojením latinského „radius“ (lúč) a gréckeho „aisthesis“ (pociťovať, vnímať), čo preložíme ako „pociťovanie žiarenia“. Radiestézia vychádza z toho, že všetky živočíchy, predmety a materiály vydávajú zo seba žiarenie (oscilujú). Tieto oscilácie zachytávame pomocou kyvadla alebo prúta. Pri uplatnení kyvadlovej techniky sa človek zahĺbi do seba a položí si otázku. Odpoveď dostáva v pohybe kyvadla, ktorý môže interpretovať buď kladne (áno), alebo záporne (nie). Možno si položíte otázku, ako sa dá pomocou kyvadla odpovedať na otázku sformulovanú iba v duchu. Odpoveď je jednoduchá: aj myšlienky oscilujú!

Kyvadlo možno zhotoviť z ľubovoľného predmetu, ktorý sa dá zavesiť na špagát. V krajnom prípade to môže byť aj obrúčka, kľúč alebo zátka, priviazaná na niť. Na trvalé používanie je lepšie kúpiť si kyvadlo. Rozhodujúcim kritériom pri výbere je tvar (prstencové, guľaté, kvapôčkové,…), materiál, hmotnosť a spôsob zavesenia. Medzi špeciálne druhy kyvadiel patria:

Špirálové kyvadlo patrí vďaka konštrukcii medzi najľahšie. Špeciálny tvar umožňuje zachytiť i najjemnejšie oscilácie; kovová špirála navyše zosilňuje zachytávanú energiu.

Mermetovo plniace kyvadlo sa vyznačuje dvoma zvláštnosťami: jeho materiál sa skladá zo špeciálnej zliatiny, a dovnútra sa dajú vložiť vzorky materiálov (napr. voda, zlato). To umožňuje kyvadlo naladiť na určitú látku, čím sa výrazne zjednodušuje hľadanie.

Každý materiál má určité vlastnosti a osobitnú frekvenciu kmitania, ktorá môže vplývať na prácu s kyvadlom, platí to nielen pre kovy, ale aj nerasty a dreviny. Mosadz je najpoužívanejší materiál na výrobu kyvadiel. Táto zliatina je zložená z negatívne nabitej medi a pozitívne nabitého zinku, čo jej dodáva neutrálny charakter. Pomerne často sa využíva aj meď, striebro, zlato a chróm. Nerastné kyvadlá sú najosobitejšie. Z rôznych druhov nerastov sa používa najmä krištáľ, jantár, jadeit, sklo a ametyst.

Ľahké kyvadlá s hmotnosťou do 30 gramov sa ľahko rozkývu, ale sú veľmi živé. Na rozkývanie ťažších typov (nad 50 g) treba viac energie, teda sú vhodnejšie pre pokročilých a na prácu v teréne. Začiatočníci by mali používať kyvadlá s hmotnosťou okolo 20 g (odpovedajúca dĺžka retiazky je max 10 cm).

Čistenie kyvadla v tomto prípade neznamená odstraňovanie nečistôt, ale eliminovanie rušivých energií, ktoré sa môžu na ňom zachytiť. Vo väčšine prípadov na to stačí prúd studenej vody, alebo po ňom niekoľkokrát prejdite dlaňou.

Kyvadlová etika. Každý človek má osobné pohnútky, ktoré ho priviedli k tejto činnosti. Kyvadlo by sme nikdy nemali používať z nízkych egoistických pohnútok. Zmyslom tejto schopnosti nie je uhádnuť čísla športky alebo predvídať stúpanie akcií, aby sme zarobili veľa peňazí. Takéto pokusy sú vopred odsúdené na neúspech a môžu viesť k strate schopnosti narábať s kyvadlom. Pomocou kyvadla by ste nemali riešiť ani morálne problémy, ale pristupovať k nim iba na základe vnútorných pocitov. Mnohí ľudia majú sklon používať kyvadlo na riešenie každodenných problémov. Nepreháňajte prácu s kyvadlom, spoliehajte sa viac na zdravý ľudský rozum. Uvedomte si, že kyvadlo je užitočný prostriedok na udržiavanie fyzického a psychického zdravia, a v tomto zmysle ho aj používajte. Nikdy nepracujte s kyvadlom tak, aby o tom osoba, o ktorú ide, nevedela. Vaša úprimná snaha o pomoc by sa zmenila na zasahovanie do súkromnej sféry.

 

Zdroj: Kyvadlá stručne a prakticky – Reinhard Lehner, http://www.witchesworld.estranky.cz

Reklamy