Existujú 2 základné varianty, ktorými možno dospieť k odpovedi áno alebo nie. Zoberte kyvadlo do ruky. Usilujete sa uvoľniť ruku, aby zostala pokojná, a položte si otázku: aké je znamenie pre áno? Kyvadlo sa začne pohybovať a jeho pohyby budú ekvivalentom odpovede áno. Rovnako postupujte aj pri určovaní odpovedí nie a neplatná odpoveď

11a

 

 

Kladenie otázok je jedným z najdôležitejších aspektov práce s kyvadlom. Dbajte na to, aby ste otázky formulovali čo najpresnejšie. Na otázku: „Môžem toto jedlo konzumovať?“ sa dá odpovedať len kladne. Správnejšia je otázka: „Neuškodí toto jedlo môjmu zdraviu?“ otázky kladieme tak, aby mali jednoznačnú odpoveď áno/nie.

Naladenie Väčšina používateľov sa pred začatím práce potrebuje naladiť na kyvadlo. Cieľom nalaďovania je dosiahnuť ideálnu fyzickú a psychickú pohodu. Vedomé, pokojné a hlboké dýchanie nastoľuje vnútornú rovnováhu a pomáha doplniť zásoby vitálnej energie. Ak máte skúsenosti s meditáciou, siahnite po niektorých osvedčených cvičeniach. Veľa používateľov kyvadiel sa pri naladení zahĺbi do seba a obráti sa na Boha, aby našlo svoj duchovný kompas. Efektívnou metódou je aj vizualizácia dobíjania energie. Predstavte si tok energie ako biele svetlo, ktoré preniká zhora do čakry temena a nabíja vás novou energiou. Ľahké preklepávanie týmusu, ktorý sa nachádza pod hrudnou kosťou, môže vo vašom okolí vyvolať salvy smiechu, no v skutočnosti slúži na aktivizáciu tejto žľazy. V kineziológii zohráva týmus – v súvislosti s vitálnou energiou – kľúčovú úlohu. V zásade môžete použiť každú metódu, ktorá vám prinesie fyzické a psychické uvoľnenie a doplní vám zásoby energie.

Práca s kyvadlom Pri práci s kyvadlom je dôležité naplno sa sústrediť na úlohu a eliminovať vonkajšie a vnútorné (myšlienkové) vplyvy. V mysli alebo nahlas si položíme otázku, po ktorej by mal nasledovať neutrálny, vyčkávací postoj, kým sa pohyb kyvadla celkom neustáli. Niekedy sa stáva, že kyvadlo sa vydá určitým smerom, ale definitívna odpoveď bude úplne iná. Vyhýbajte sa preto unáhleným záverom. Ak to úloha umožňuje, vytvorte si o nej vizuálnu predstavu (pri hľadaní prameňa si napríklad predstavte prúd tečúcej vody). Ak neviete čo s voľnu rukou počas manipulácie s kyvadlom, položte ju na solarplexovú čakru (dva prsty nad pupkom) čím zároveň zvyšujete senzitivitu.

 

 

Zdroj: Kyvadlá stručne a prakticky – Reinhard Lehner

http://www.witchesworld.estranky.cz

Advertisement