Chcem milých čitateľov upozorniť, že kyvadlom nehľadám ľudí, predmety, ani zvieratká. Kyvadlo využívam iba ako malú pomôcku pri diagnostike zdravotných problémov. Ďakujem za pochopenie.

 

Medzi najzávažnejšie problémy na začiatku práce s kyvadlami patrí:

  • nedôvera vo vlastné schopnosti. Mnohí ľudia v hĺbke duše nedôverujú svojim schopnostiam alebo kyvadlovej technike a nahovárajú si, že to „nedokážu“ čo spôsobí, že kyvadlo zostane stáť. To sa dá prekonať pozitívnymi myšlienkovými pochodmi (napr. si opakujte vety: Plne dôverujem svojim schopnostiam. Som plný/á energie).

  • ovplyvňovanie pohybu kyvadla spôsobené nadmerným očakávaním. V honbe za úspechom sa v mysli vytvárajú predstavy, ktoré ovplyvňujú reakciu kyvadla. Skrátka: ak myslíte na „áno“, kyvadlo vám podľa toho dá odpoveď. Preto sa počas práce s kyvadlom snažíme prerušiť prúd myšlienok a trpezlivo čakať na odpoveď. Nasledujúce cvičenie pomáha eliminovať ovplyvňovanie a umožní skontrolovať správnosť výsledku:

 

 

 

Potrebujete na to nepriesvitnú škatuľu alebo puzdro a tyčinkovú batériu. Požiadajte niekoho, aby batériu vložil do puzdra, a zatvoril ho tak, aby ste nepoznali polohu batérie. Potom skúste pomocou kyvadla zistiť kladný a záporný pól. Držte kyvadlo tesne nad puzdrom a opýtajte sa: „Ktorý pól sa tu nachádza?“ potom otvorte puzdro a presvedčte sa o správnosti výsledku. Cvičenie opakujte niekoľko krát za sebou, čím získate rutinu.

 

  • nedostatočná koncentrácia je často príčinou chybných odpovedí. V tom prípade pomôže nasledujúce cvičenie:

 

 

 

Plne sa sústreďte na dýchanie, dýchajte uvedomene a zhlboka. Pri každom nádychu si v duchu povedzte dnu, pri každom výdychu von, striedajte dnu a von. Váš vnútorný chaos sa utíši pretože ste naplno sústredení na dýchanie. Cvičenie by malo trvať najmenej 5 minút a keby sa vám vracali dotieravé myšlienky, môžete ho kedykoľvek zopakovať. Ako alternatívu môžete skúsiť rátanie: pri každom nádychu a výdychu narátajte do 10 a vždy začnite znova. V zložitejších prípadoch počítajte odzadu, čím ešte viac sústredíte pozornosť.

 

 

 

  • vplyv citov sa významne podieľa na chybných odpovediach . Je ťažké eliminovať ich, keď máte zistiť, či napr. vaša priateľka trpí vážnou chorobou. Človek si vtedy z celého srdca želá, aby sa podozrenie nepotvrdilo. Jednou z možností, ako sa vyhnúť nesprávnemu výsledku, je vyslovovanie otázky monotónnym hlasom viackrát za sebou. Ďalšou možnosťou je automatická kontrola výsledku pomocou otázky: „Je tento výsledok správny?“ Kontrola sa vám po určitom čase dostane do krvi a budete ju vykonávať tak, že sa nad ňou nebudete zamýšľať.

 

 

 

Prácu s kyvadlom a jej výsledky môžu ovplyvniť aj mnohé ďalšie faktory, napr:

Ø    Ak cítite fyzickú či psychickú nevoľnosť, ste nahnevaný alebo včerpaný, prácu s kyvadlom odložte.

Ø    Nedostatok obrazotvornosti môže oslabiť spojenie s podvedomím.

Ø    Kovové predmety , ako hodinky, prstene a iné šperky, môžu pôsobiť rušivo. Pred začatím práce ich odložte.

Ø    Pre prácu s kyvadlom nie je vhodný ľubovoľný úsek dňa. Súvisí to s individuálnym denným rytmom každého človeka. Pokúste sa na základe experimentov zistiť čas, keď vám práca ide najlepšie.

Ø    Pred obecenstvom sa pracuje s kyvadlom ťažko, najmä ak v ňom prevažujú skeptici. Energia negatívnych myšlienok môže prejsť na kyvadlára a ovplyvniť výsledok jeho úsilia.

Ø    Ak je pohyb kyvadla nevýrazný, mali by ste začať kyvadlo sledovať pohľadom. Ustavičné sledovanie kyvadla je zárukou rýchlejších reakcií.

Ø    Pri práci s kyvadlom sa obe päty musia dotýkať zeme, nohy nesmú byť prekrížené.

Ø    Studené ruky môžu prácu s kyvadlom skomplikovať, ba dokonca znemožniť.

Ø    Pri práci vás môže obmedzovať aj výskyt geopatogénnych zón na pracovisku.

Ø    Pri búrke vzniká fenomén, ktorý sa nazýva fading. Vtedy dochádza k atmosféricky podmienenej úplnej blokáde kyvadla, kedy vypovie poslušnosť a vôbec sa nehýbe. Fading našťastie netrvá dlho.

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Kyvadlá stručne a prakticky – Reinhard Lehner

http://www.witchesworld.estranky.cz

 

 

 

Reklamy