• Kde vo vesmíre je napísané, že láska znamená znášať a trpieť správanie iných ľudí? Áno, láska znamená nechať toho druhého takým, akým je, ale znamená tiež vážiť si dar svojho života tak veľmi, aby sme ho v sebe nepotláčali

  • Kde je napísané, že nesmieme nikoho zraniť rozhodnutiami, ktoré urobíme za seba? Ak trpíme v nejakej situácii, je znakom lásky pohnúť sa a trápenie skončiť. Nie je znakom lásky trýzniť sa a nebude to ani odmenené, aj keď to hovorievali celé generácie mám a otcov svojim deťom. Rozhodnúť sa pre seba a pre svoje životné šťastie nie je nezodpovedné.
  • Kde je napísané, že láska znamená prevziať zodpovednosť za šťastie a spokojnosť iného človeka? V okamihu, keď uveríte, že nesiete zodpovednosť za šťastie iného človeka, vzďaľujete  sa láske k svojmu vlastnému životu. Možno, že nejaký človek pociťuje šťastie vo vašej prítomnosti, Existuje však množstvo zdrojov šťastia, a keby ste zajtra už neboli na tomto svete, jeho život bude pokračovať aj bez vás.
  • Je pravda, že láska znamená nemať žiadne požiadavky? Je to jeden z najväčších konfliktov v chápaní lásky. Áno, samotná láska nič nežiada. A byť človekom znamená mať potreby, priania a túžby. Ak máte radi človeka, ktorým ste vy sami, dovolíte mu nájsť svoje naplnenie.

Zdroj: Ruediger Schache  – Tajomstvo príťažlivosti sŕdc

Reklamy