Celý náš život vytvárajú vzťahy. K všetkému, čo je okolo nás, máme určitý vzťah. Všetky naše vzťahy – k veciam, k potrave, počasiu, doprave,  aj k ľuďom – odrážajú vzťah, aký máme sami k sebe a ten zasa silne ovplyvňuje vzťah, aký sme mali v detstve k dospelým. Reakcie dospelých či v negatívnom alebo pozitívnom zmysle sú často totožné v našou dnešnou reakciou na seba.

Aké slová používame, keď napomíname? Akými slovami nás napomínali naši rodičia? Akými slovami nás chválili?  Isto ich používame aj my. A možno nás nechválili vôbec, v tomto prípade to nevieme ani my a máme pocit, že sa nemáme za čo chváliť. Nie je to však vina našich rodičov, mohli nás naučiť iba to, čo vedeli sami.

Sondra Rayová, pracovníčka v oblasti medziľudských vzťahov, tvrdí, že každý náš významný vzťah je odrazom nášho vzťahu k jednému z rodičov. Kým nevyriešime tento prvotný  vzťah, ani tie ďalšie nebudú nikdy podľa našich predstáv. Naše vzťahy k okoliu sú prejavom našej osobnosti. To, čo priťahujeme, odzrkadľuje naše vlastnosti alebo presvedčenie o vzťahoch. Nepáči sa nám na nich presne to, čo robíme my sami alebo čo by sme chceli alebo čomu veríme. Nepriťahovali by sme ich, ani by nám neprekrížili cestu, keby nezapadali do nášho života.

Skúsme sa zamyslieť, kto nám nejakým spôsobom prekáža a položme si otázku, v čom sme rovnakí a kedy sa správame ako on?  Sme ochotní zmeniť sa?

Ak odstránime tieto psychické návyky, zvyky a presvedčenia z vlastného myslenia a správania, aj tí druhí sa zmenia alebo odídu z nášho života.

Napríklad: Ak nás rozčuľujú niektoré zvyky nášho dieťaťa, je isté, že sú to aj naše zvyky. Deti sa učia pomocou napodobňovania dospelých okolo seba. Vyriešme si tento problém sami v sebe a uvidíme, ako sa automaticky zmenia aj iní.

Zmeniť sám seba je jediný spôsob, ako zmeniť druhých.

Ak zmeníme svoje myšlienkové návyky, zistíme, že aj “oni” sú  zrazu iní.

Obviňovanie nemá zmysel, iba sa tým vyčerpávame. Zachovajme si silu, bez nej sa nemôžeme zmeniť. Bezmocná obeť nenachádza východisko.

Čerpala som z knihy Miluj svoj život od Louisy Hayovej.

Reklamy