Ekzémy veľmi znepríjemňujú život. Prečo je tu tento problém s kožou? Zvyčajne sa objaví u ľudí, ktorí sa cítia neakceptovaní, ktorí skrývajú a potláčajú svoje pocity. Rozčuľujú ich skúsenosti s inými ľuďmi, tieto problémy sú veľmi výraznou formou odmietania. Niekoho alebo niečo vo svojom živote odmietajú či neprijímajú. Ekzém vyvolávajú väčšinou psychické otrasy, veľký stres.  U detí je spojený so správaním rodičov, čo si veľa rodičov neuvedomuje a ak sú na to upozornení, nechcú tento fakt akceptovať. Je to však pravda. Dajte do harmónie seba a dieťa prestane mať problém s pokožkou. Neskôr, ak dieťa vyrastie, zodpovedá za vznik choroby samo.

Príčinou psoriázy môže byť silný pocit viny a túžba potrestať sa. Vzniká aj po prežití silnej stresovej situácie. V období nadmernej psychickej záťaže v sebe ľudia vedome umrtvujú určité veci, napríklad schopnosť dôverovať alebo milovať, túžbu žiť v bezpečí. Pacienti so psoriázou sú aj vo väčšine prípadov veľmi úzkostliví. Pri tomto probléme s kožou koža rohovatie a zhrubne. Je to jasný dôkaz toho, že sa človek snaží obrniť sa pred okolitým svetom, vytvára si tzv. “pancier” , potláča svoje pocity až kým nevybuchne hnevom. Nosí v sebe hlboké sklamania, cíti sa stratený. Potrebuje hľadať vždy niekoho, koho môže obviniť – namiesto toho, aby sám prevzal zodpovednosť za svoj život.  Človek, ktorý má psoriázu, mal by si uvedomiť, že žije v harmonickom a bezpečnom svete. A nielen v ňom žije, ale si ho aj vytvára.


Reklamy