Ľudí nemôžeme naučiť ničomu: dá sa im iba pomôcť, aby všetko objavili vo vlastnom vnútri.

(Galileo Galilei)

Reklamy