Modlitba k uzdravujúcim Anjelom, ktorú prináša od Boha Archanjel Michael:

Nech Tvoji uzdravujúci Anjeli oblažia Nebeským požehnaním mňa aj všetkých, ktorých ľúbim. Dovoľ mi pocítiť lúč Tvojich uzdravujúcich anjelov, svetlo Tvojich uzdravujúcich rúk. Oddám sa Tvojmu uzdravovaniu, akúkoľvek cestu si Boh zvolí.     Amen

Reklamy