Zmena reality je v našich rukách!

Realita sveta a všetky jeho problémy, nezdary sú zrkadlom duchovna jednotlivcov, ktorí svoje duchovno prenášajú na iných.

Podvedomie jedincov ako aj informácie, ktoré jedinec spracúva (individuálne) sú znakom v prvom rade vnímania duchovna, ktoré sa snaží pomáhať a rozvíjať život a jeho kvalitu.

No individuálne spracovanie často tieto informácie premení k ovládaniu a k dosahovaniu moci. Tým sa prejav duchovna degraduje a výsledkom je realita, ktorú poznáme.

Dovoľte, pogratulovať jedincom, ktorí si do dnešnej doby myslia, že ich spracovanie informácií duchovna je správne.

Som za zmenu reality, ktorá berie život ako dar! Vrátane jeho rozvoja a vývoja. 

 © Arin Jasnovidka 2012

Reklamy