Opäť niečo veľmi zaujímavé od Arin. 

Tieto energie uvoľňujú entity predkov. Môžu sa snažiť dostať sa späť na zem, medzi naše energie. Akoby si hľadali materiálne telá. V predpovedi na rok 2012 je o tom zmienka. Energie predkov. Tento fakt treba ponímať len informačne, za žiadnu cenu sa entitám nemá pomáhať. Pomocou sa stávate lovcom minulosti. Preto sa tento rok nesmú riešiť minulé životy. Čistí sa Akáša. Pre energie, ktoré k nám smerujú z vesmíru. Arin Jasnovidka.

© Arin Jasnovidka 2012

Pyramídy

Reklamy