“Tvoja nemoc je dôsledok vyššieho zákona. Zákona akcie a reakcie. Mravné správanie (v tomto prípade je myslené, ako sa k telu správam, tak mi vracia) určuje históriu a vývoj ľudskej bytosti. Kto by tušil, že hnev, nenávisť, závisť, egoizmus, neznášanlivosť, strach, ľútosť a trápenie sa pre iných, budú súčasťou diagnózy. Orgány fyzického tela majú nevyčísliteľné rezervy, nevyčísliteľné zásoby. Nemôžu ale vydržať rok čo rok zlé zaobchádzanie. Výsledok je potom zdravotný problém. Najlepšie na živote je však to, že ho je možné začať žiť znova. Nedočkavosť však problém nevyrieši.”

Z filmu – Náš Domov

Reklamy