Relaxačný pobyt, o ktorom som tu písala, si môžete užiť

od 15. – 17. júna 2012 v Tatranskej Štrbe.

Cena pobytu je 60 €.

Ubytovanie vychádza cca 12 € na osobu a noc. 

Tel: 0948 976 779, mail : tichemiesto777@gmail.com

Bližšie informácie záujemcom budú oznámené mailom alebo telefonicky.

Veľmi sa na vás teším.  Inka

Reklamy