Pre tento týždeň veľmi zaujímavý výklad kariet od Doreen Virtue. 

Ahoj, tady je Doreen a toto je váš týdenní karetní výklad pro týden od 23. do 29. července. Po stěhování nyní můžeme znovu vykládat se staršími sadami a ráda bych začala vykládacími kartami Archanděla Michaela, protože právě on nám nyní dává potřebnou sílu, odvahu, podporu a ochranu, stejně jako velmi jasné vedení. Zeptáme se na poselství pro tento týden. Tak jako vždy vezmu tyto karty, zamíchám je a jak budu vedena, vyberu tři karty, které reprezentují začátek, střed a konec týdne.

Doufám, že se vám všem daří dobře, vím, že je nyní kolem nás velmi intenzivní energie a já se modlím, abyste na sebe dávali pozor. To zahrnuje také práci s archandělem Michaelem, který vás může očistit a zaštítit, tak abyste mohli nechat své srdce otevřené soucitu, aniž by vás něco táhlo dolů. Neboť právě otevřené srdce je klíčem k tomu, abychom si byli plně vědomi toho, co se děje ve světě, byli soucitní vůči bolesti druhých lidí, a zároveň ji nebrali na sebe, neboť to jim nepomůže a ani to nepomůže ničemu v tomto světě.

Tak, vybrala jsem tři karty a teď je jako vždy budu postupně otáčet, ke každé si řekneme jednotlivý význam a poté i celkový náhled na všechny dohromady.

 

První kartou je „Zapoj svou fantazii… a uvidíš odpověď“. Tato karta pro nás znamená, že věci, které se vám teď dějí, potřebují, abyste o nich začali přemýšlet za hranicemi omezení – abyste o nich přemýšleli novým způsobem. Zkuste něco nového, rozbijte rutinu a podívejte se na VŠECHNY vaše možnosti, namísto abyste si říkali „toto je logické“ nebo „toto není logické“. Toto je skutečně o zkoušení něčeho nového.

Mám pocit, že pro vás se to týká především otázky vaší kariéry. Cítím, že zkusíte něco nového, co vás vytlačí z vaší zóny pohodlnosti, třeba nějakou kariéru, na kterou se ani necítíte připraveni nebo si myslíte, že na ni nestačíte. Ovšem, vy jste připraveni a jste dostatečně kvalifikování pro tuto činnost. Je to pouze za hranicemi toho, co jste prozatím dělali.

Modlitba na této kartě je nádherná. Zní:

“Drahý Bože, děkuji ti, že mi poskytuješ moudrost a tvůrčí schopnosti vidět tvé zázraky jiným a nečekaným způsobem. S vděčností a laskavostí přijímám tvoji pomoc při [popište situaci] a vážím si jí.“

 

Jdeme dál. Zde máme kartu s názvem „Je načase opustit nezdravou situaci“. Která nezdravá situace vám vyvstává v mysli jako první? Která situace vás znepokojuje? Která situace je pro vás nyní nezdravá a vaše srdce v ní není šťastné? Je třeba tuto situaci opustit.

Modlitba na kartě zní:

„Archanděli Michaeli, na jaké věci ve svém životě se mám nyní více zaměřit? Děkuji ti, že mi pomáháš slyšet tvé odpovědi a že mi dodáváš odvahu provést zdravé změny v mém životě.“

Toto souvisí také s opuštěním nezdravého životního stylu, takže pokud jste dosud užívali nějaké látky, na nichž jste byli závislí, a o kterých víte, že pro vás nejsou dobré, toto je čas pro detoxikaci a vyléčení závislostí. Je to čas, kdy můžete zavolat celé Nebe, aby vám pomohlo zbavit se těchto závislostí, stejně jako pomohlo i mně a milionům lidí na celém světě. Tisíce lidí se dokázalo zbavit závislostí skrze používání modliteb.

 

 

Pojďme se podívat na víkend, tedy pátek, sobotu a neděli. Tato karta je nádherná. Říká „Vy i vaši milovaní jste v bezpečí“. Na obrázku je archanděl Michael, který vás ochraňuje svým mečem světla, a na tomto obrázku přímo vypadá, že dohlíží na nižší energie a zahání je. Můžete vidět světlo ochrany přímo za ním.

Modlitba na této kartě zní:

„Drahý Bože a archanděli Michaeli, děkuji vám, že dohlížíte na mě a na ty, které miluji [jmenujte konkrétní osoby]. Prosím, pomozte mi pociťovat mír a bezpečí. Naplň mě důvěrou, abych se mohl/a soustředit na své priority a užíval/a si zdravý, šťastný život.“

 

Podívejme se teď na celý týden a na souhru energií všech karet. Na začátku týdne začnete přemýšlet za hranicemi omezení. Začnete se na věci dívat z nové perspektivy, z nového úhlu a jiným způsobem, obzvláště co se týká vaší kariéry. Ve středu týdne pak opustíte nějakou nezdravou situaci. V této souvislosti to pravděpodobně může znamenat opuštění zaměstnání, které pro vás bylo nezdravé. Také to může znamenat, že opustíte jedovaté vztahy. A pamatujte prosím na to, že kdykoli cokoli opouštíte, je důležité, abyste měli ve svém srdci odpuštění, protože jinak si tytéž jedovaté situace přitáhnete i v novém zaměstnání nebo nových vztazích, neboť jste dosud nevyléčili to, co jste nechali za sebou.

Po opouštění nezdravých situací zde navazuje karta, která nás ujišťuje, že všechny tyto změny jsou bezpečné. Vy i vaši milovaní budete zajištěni během těchto změn.Budete mít např. finance, které potřebujete, všechno pracuje pro vás, i když se to zdá děsivé jít do velkého neznáma. Toto je čas, abychom tak učinili. S modlitbami a s nebem jste pod ochranou. Pro vás je důležité udržet si čistou, jasnou, střízlivou a soustředěnou mysl během těchto dní. Tak budete moci přijímat jasné vedení, například když ráno pocítíte, že někam nemáte chodit, protože to pro vás není dobré.

Toto je pro nás čas, kdy máme mít svou mysl jasnou, střízlivou, soustředěnou a naše srdce mít stejně tak otevřené. To je důvod, proč jsme tady! Můžete to dokázat! Já vím, že ano, protože Bůh vás sem poslal právě proto, abyste zde vykonali svou posvátnou misi.

 

Posílám vám mnoho lásky, modliteb a požehnání. Budu živě na hayhouseradio.com ve středu na mé show Andělské terapie, stejně tak i příští týden na youtube kanálu. V mezičase také na mé oficiální facebookové stránce.

Zatím tedy mnoho andělských požehnání a Aloha!

 

* * *

 

zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=lWdXWJEa9S4&

přeložila: Magda Techetová

 

Reklamy