Ahoj, tady je Doreen a toto je váš týdenní karetní výklad pro týden od 30. července do 5. srpna. Páni, už tady máme srpen, to je úžasné! Ráda bych dnes pokračovala v práci s Vykládacími kartami archanděla Michaela. Minulý týden byl velice podstatný v souvislosti s našimi změnami. Přichází nyní energie velkého vzestupu.
Podívejme se tedy, co nám archanděl Michael chce sdělit skrze tyto karty a jakou perspektivu nám ukáže pro tento následující týden. Tak jako vždy, vyberu tři karty reprezentující začátek, střed a konec týdne.
No, dvě karty se tu slepily. Brávám to jako znamení, takže onu druhou kartu si ponechám bokem a její význam si objasníme během výkladu.

Ah, tohle je zajímavé, velmi mocné pro začátek týdne. Karta se jmenuje „Vy jste vytvořili tuto situaci, vy máte sílu ji změnit“.
Každá situace, v níž jste se cítili podráždění, rozzlobení, cítili jste se být oběťmi nebo zaseknutí, byla přitáhnuta něčím ve vás. Co ve vás to bylo, čím jste si tuto situaci přitáhli? V žádném případě to není o tom, že byste se za to měli vinit, nebo vinit jiné lidi – tím byste jen posílili svůj pocit oběti – to vůbec není posilující. Je jen třeba, abyste si uvědomili, že jste si tuto situaci přitáhli nebo vytvořili, a to možná skrze vaše obavy, pochybnosti, nebo tím, že jste byli cyničtí. Jedná se o věci, kterými si my všichni čas od času procházíme.
Skvělou zprávou je, že máte moc rozhodnout se tyto věci nepřitahovat. Takže za první situaci, která vám vyvstala v mysli, ať už to byla vaše práce, nějaký vztah nebo místo, kde bydlíte a podobně, se pojďme pomodlit modlitbu, která je na této kartě:
„Děkuji ti, že se mohu opřít o tvou sílu a že mi připomínáš moji vlastní sílu. Prosím, veď mě, abych dokázal/a uskutečnit svá přání a napravovat situaci v souladu s Boží vůlí, a vytvořil/a tak mít a štěstí pro všechny, který se to týká.“
Můžete se modlit k Bohu, k archandělu Michaelovi, a opřít se o jejich sílu, což je úžasné, zvláště pokud se sami necítíte dost silní. Spolehněte se na Boha a anděly.

Pojďme dál. Zde máme slepené dvě karty. Je to nové balení, takže se to stává, ale něco to znamená. Karta, kterou jsme vytáhli, je „Věř a důvěřuj“, a ta jde ruku v ruce s kartou předchozí. Obě hodně navazují na výklad z minulého týdne, kdy jsme podnikali velmi zásadní změny. Karta říká Věř a důvěřuj, a jsem vedena především k obrázku, na němž je krásně vyobrazen archanděl Michael na nějaké cestě – na cestě lesem, na cestě do neznáma, a dost možná s tím souvisíte i vy. Můžete vidět nádhernou řeku, ke které došel, zatímco za sebou nechal temný les. Možná nyní máte strach, protože se nacházíte v onom temném lese, ale když se necháte vést, nemáte se čeho bát a dřív nebo později z lesa vyjdete.
Modlitba na této kartě Věř a důvěřuj zní:
[Než půjdete večer spát, řekněte:] „Archanděli Michaeli, vejdi prosím do mých snů a nahraď strach důvěrou a vírou. Dej, ať jsem plný/á síly, odvahy a důvěry.“
Mohu vám říci, že toto opravdu funguje. Zavolejte si archanděla Michaela předtím, než půjdete spát a pozvěte ho do svých snů. Na mě v tomto působí podobně jako kominík, protože zamete a vyčistí všechen starý strach a nahradí ho vírou, což je váš přirozený stav. Když necháte strach odejít pryč, je to přesně to, co pro nás Michael dělá. Pokud ho pozvete do svých snů, může se stát, že se uprostřed noci probudíte zpocení, protože uvnitř vás se odehrává bitva. Doslova to je bitva mezi egem a vaším Vyšším Já, a samozřejmě Vyšší Já pokaždé vítězí, protože je to jediná síla, kterou Bůh stvořil. Ego je pouze výtvor strachu, proto nemá žádnou moc.

Pojďme se podívat na víkend. To se mi líbí! Tato karta je „Smysl pro humor“. A určitě si uvědomujete, jak pravdivé to je. Když procházíte lekcemi ve svém životě, tak kdykoli se smějete, rozzáříte se a povznesete se nad strach. Proto se na svou situaci nyní podívejte z nezaujatého hlediska. Představte si sami sebe, jak se vznášíte na oblaku nad situací, což vám pomůže získat skutečnou perspektivu a také vám to pomůže vycouvat z oblastí kontroly a pýchy ega. Opravdu se zasmějte, ale rozhodně nikdy nezesměšňujte sami sebe – to je jedovaté a zbavuje vás to síly. Dovolte, aby váš humor a smích byl naprosto upřímný.
Modlitba pro víkend zní:
„Děkuji ti, že mi pomáháš vidět humornou stránku této situace, abych se mohl/a usmát nad lidskou povahou. Jsem připraven/a vidět svoji zkušenost v jiném světle, abych tím přivolal/a lásku a léčivou energii.“

Podívejme se ještě na dodatečnou kartu, která doplní význam karty Smysl pro humor, na kterou byla přilepená, a je to karta „Sebeúcta“. Respektujte sami sebe a dovolte si uskutečnit všechny tyto změny. Také věřte, že jste dostatečně silní, abyste je opravdu uskutečnili. Modlitba na této kartě je:
„Milý Bože a andělé, děkuji vám, že mi pomáháte vidět sebe sama tak, jak mě vidíte vy: očima lásky. Děkuji vám, že mě ctíte a respektujete – prosím, pomozte mi, abych totéž dokázal/a já vůči sobě, a dodejte mi odvahu postavit se za sebe sama. Prosím vás o ochranu ve všech svých vztazích, abych byl/a obklopen/a milujícími a laskavými lidmi.“

A ještě se podíváme na kartu, která přišla spolu s kartou pro střed týdne, moc se mi líbí, je to karta „Buď šťastný/á hned teď“. Ve které oblasti svého života čekáte na někoho jiného, až vám dá svolení ke změně? Na někoho, kdo vám požehná? Co když takový den nikdy nepřijde? Co když až potom zjistíte, že jste to jen a jen vy, kdo rozhoduje o vašem životě spolu s Bohem? Máte právo dělat změny ve svém životě, aby více odrážel vaši víru, vaše přání a vaše blaho. Nepotřebujete svolení od nikoho jiného, abyste mohli udělat životní změny, které jsou zdravé.
Modlitba na této kartě je:
„Děkuji ti, že mi pomáháš otevřít mé srdce radosti, blaženosti a štěstí. Nyní jsem připraven/a vidět ve svém životě všechno to dobré.“

Celý tento týden se týká samotných mentálních základů ohledně konání zdravých životních změn. Je o změnách v mysli a změnách v životě.
Udělejme si nyní chvíli, nadechněme se… a s výdechem nechme odejít všechen stres, veškerý strach z odsudků druhých lidí nebo hněvu, a poproste své anděly, aby vám pomohli být sami k sobě pravdiví. Jinými slovy, abyste podnikli aktivní kroky tak, abyste přitom souzněli se svou pravdou.

Posílám vám mnoho lásky a andělských požehnání pro váš týden!

* * *

zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=VDEaf8LBMWY&
přeložila: Magda

Reklamy