Ahoj, tady je Doreen a toto je váš týdenní karetní výklad pro týden od 24. do 30. září. Dnes bych chtěla pracovat s vykládacími kartami Poselství archandělů, které jsou asi mou nejoblíbenější sadou. Víte, je to podobné jako mít děti, takže těžko můžu říci, které karty mám nejraději, ale kdyby to možné bylo, byly by to tyhle karty. Miluji jejich jemnou energii a sílu archandělů, a jasnost, kterou přinášejí. Na obrázku na obálce je archanděl Jofiel, anděl krásy. Přináší nám růže, světlo a pozitivní energii. Jofiela můžete kdykoli zavolat.
Pojďme se podívat, k čemu nás Jofiel a další archandělé vedou, na co se máme soustředit během tohoto týdne od 24.září. Když míchám karty, tak používám výhradně svou intuici k výběru tří karet a zcela věřím, že vybrané tři karty jsou přesně ty, které potřebujeme.

Podívejme se na pondělí a úterý, ach, tohle je nádherné poselství, které vás určitě potěší. Překonání překážek. Je to karta archanděla Jeremiela, což je anděl, který nám pomáhá s rekapitulací našeho života ve chvíli, kdy přecházíme na druhou stranu, ale i s celkovým zkoumáním života samotného, zatímco jsme stále ve svém fyzickém těle. Jeremiel nám touto kartou říká: „To nejhorší už je za vámi. Zdoláváte všechny předchozí obtíže.“
Slyšela jsem od andělů k této zprávě, že můžete přivítat velkou úlevu. Byl na vás vyvíjen velký tlak, a andělé říkají, že září byl měsíc introspekce, řešení spousty záležitostí, a to způsobem, který andělé nazvali odpočinkovým, byl to měsíc odpočinku, a to i když vám to tak vůbec nepřipadalo. Andělé říkají, že některé záležitosti, které jste během září prožili, byly nezbytné k tomu, abyste se v říjnu dostali k pointě a pochopili, o co jde.

Nyní se dostáváme ke středu týdne, je tady archanděl Gabriel, anděl poselství, a karta s jeho zprávou nese název Tvořivé psaní. Tato karta říká: „Udělejte si čas na zapisování svých myšlenek do deníku; napište článek nebo knihu.“
Během celého září jsme pracovali na měsíci andělské očisty a jedna z věcí, kterou jsme připomněli, byla skutečnost, že pokud máte nějakou závislost, pak jejím důvodem, ať už se týká jídla, návykových látek nebo návyků v chování, je snaha potlačit uvědomování si bolestivých pocitů. Proto, když se začnete očišťovat, všechny tyto bolestivé pocity vyplouvají na povrch a potřebují někam odejít. Jedna ze zdravých cest, jak se s nimi vypořádat, je vypsat je do deníku, a třeba i do malého notesu nebo do počítače. Většina mého vlastního tvořivého psaní a pocitů vypsaných do deníků se stala přímou součástí všech mých knih, blogů a článků, takže to může pro vás být i novou cestou, pokud máte touhu věnovat se psaní. Protože to všechno je o tom být vnímaví a mít čisté srdce.

Když se dostáváme k víkendu… aha, tohle nám sem přesně sedlo. Archanděl Haniel, který je andělem milosti, na kartě Citlivost říká: „Jste nyní mimořádně vnímaví vůči energiím a emocím. Respektujte sebe a své pocity.“
Tento týden zřejmě poukazuje na nějaké těžkosti ve vztazích a poučení se z nich. Války jsou za vámi. Potřebujeme nyní zpracovat všechny ty pocity a lekce, které z nich během posledních týdnů vzešly. Také potřebujeme projevit uznání sobě samým za to, jak jsme se posunuli, a měli úctu k tomu, že jsme se stali více vnímavými. Může to znamenat, že vystoupíte z některých původních vztahů, stejně jako změny v jiných oblastech, včetně pouhého zvažování změn.
Tato citlivost může částečně vycházet také z očišťování, kterým nyní procházíte, kdy jste hodně dlouho potlačovali své pocity a najednou se s nimi máte vypořádávat. Pro mnoho z nás to znamená podniknout zdravé změny. Pamatujte na to, že andělé jsou tu stále s vámi, aby vám s těmito zdravými změnami pomohli, včetně archanděla Michaela, který vás chrání, podporuje a provádí všemi potřebnými a zdravými životními změnami, jež jsou součástí vaší životní cesty.
I my jsme tady pro vás, abychom vám pomohli. Můžete kdykoli napsat zprávu na oficiální facebookovou stránku Doreen Virtue, kde vždy můžete zastihnout mnoho služebníků světla, kteří vás rádi obejmou, poskytnou vám útěchu a také vedení. Po celém světě máme také spoustu učedníků Andělské terapie, kteří vám mohou poskytnout výklady. Existuje pro vás mnoho možností pomoci, jediné, co musíte udělat, je říct si o ni.

Poselství pro měsíc říjen, které jsem od andělů dostala, vypovídá o tom, že to pro nás bude měsíc projevení se, mluvení nahlas, mnoho aktivismu a také spousta lidí bude nahlas projevovat, co jim leží v hlavě. Lidé budou hodně říkat svou pravdu a také už je nebude tolik zajímat, co si ostatní lidé myslí, když říkají svou pravdu. Zůstaňte proto naladěni, neboť říjen pro nás bude měsíc velkých reorganizací. Andělé říkají, že během prvního týdne budeme procházet jakýmsi rozplétáním. Je to všechno součást „loupání cibule“, kdy postupně odloupáváme staré energie, abychom se dostali až k samotnému jádru, kterým je láska a světlo.

Posílám vám mnoho a mnoho světla a Aloha!

* * *

zdroj: http://www.youtube.com/watch?v=4I7Hz4WlGIk&
přeložila: Magda Techetová

Reklamy