Ahoj, tady je Doreen a toto je váš týdenní karetní výklad pro týden od 1. do 7. října. Uh, už máme říjen, to je úžasné! Dnes budu pracovat s kopií mé nové karetní sady Marie, královna andělů. Datum publikace těchto karet zde máme na 1.listopadu 2012. Tuto karetní sadu jsem vytvořila ve spojení s knihou, která k ní patří a která má stejné jméno, Marie, královna andělů. Toto je sada 44 karet zasvěcených Matce Marii, andělům, Ježíšovi a Bohu, a každá z karet nese určitý aspekt, který Marie zosobňuje, stejně jako afirmace pro nás, které nám pomohou být více jako ona. Marie je má naprostá ženská hrdinka a je ukázkou silné ženy, která má otevřené srdce a je plna čistoty.

Takže, nyní poprvé pracujeme s těmito kartami. Je to určitá pocta. Tak jako vždy vybereme tři karty, které symbolizují začátek, střed a konec týdne. Zavolala jsem k tomu výkladu Matku Marii, aby nám dala svá poselství a abychom zjistili, na čem bychom podle ní měli tento týden pracovat.

 

Podívejme se na začátek týdne, pondělí a úterý. Odpuštění. Afirmace na této kartě zní: „Jsem ochotný/á vzdát se veškerého odporu, abych si mohl/a vychutnávat svůj život.“

Ohledně toho dostávám poselství, že se to týká odblokování, hnete se z místa, věci se dají do pohybu. Půjdete ve svém životě vpřed. A také se to týká toho, co vás napadlo hned jako první, když jsme zde otočili kartu Odpuštění, ať už je to osoba, situace nebo vy samotní. Někteří lidé potřebují odpustit i Bohu, protože jejich odpor byl odpovědí na jejich modlitby. První věc, která vám přišla na mysl – komu potřebujete odpustit? Věřte této odpovědi a také vězte, že když zavoláte Matku Marii a anděly, aby vám pomohli s uvolněním, pohnete se vpřed a dostanete se do emocí, které znázorňuje další karta:

 

a tou kartou je Radost.

Střed tohoto týdne je světlejší. Vypadá to, že týden začneme těžce, možná nám něco pozůstává ještě z víkendu, pravdpodobně z některých vztahů, ať už kvůli nedorozuměním nebo hádkám, kde se jedná o to, že ze sebe otřepáváme to staré, všechnu starou energii. A když se dostaneme do středu týdne, budete se cítit dobře, protože jste během začátku týdne udělali veškerou tu těžkou práci.

Afirmace pro střed týdne je: „Skrze vychutnávání si přítomného okamžiku nyní vzdávám Bohu díky za svůj život.“

 

A nyní se dostáváme k víkendu, karta nese název, který k nám nyní promlouvá velice jasně, a je toIntegrita. Týká se to samozřejmě i toho, že druhým říkáte svoji pravdu, dodržujete sliby, říkáte věci tak, jak je myslíte, jste ve svém jednání čestní. Ale pro tento nadcházející víkend to má ten význam, žebudete svůj život slaďovat s tím, čemu opravdu věříte. Ve vašem životě nyní existují oblasti, ve kterých musíte dělat kompromisy a snažíte se dívat jinam, a tento víkend je čas, kdy budete skutečně přebudovávat svůj život a restrukturovat všechno tak, aby to bylo v souladu s tím, čemu opravdu věříte, a co jsou vaše skutečné hodnoty. To je také pro nás signálem pro ten další týden, kde můžeme pravděpodobně očekávat velice zásadní velké změny. Zřejmě zjistíte, že zvažujete otázky ohledně úplně všeho ve vašem životě – zaměstnání, vztahy nebo životní styl.

 

Tento týden je něco jako obálka knihy. Na začátku necháváme odejít to staré, propouštíme minulost, pak si vychutnáváme přítomné okamžiky, a nakonec se začínáme připravovat na budoucnost. Čeká nás mnoho práce, která je skutečně velkou součástí našeho duchovního růstu. Vypadá to všechno dobře, nemáte se čeho bát. Máte navíc své anděly, nebojte se i Matku Marii zavolat na pomoc a přijměte ji.

 

Těším se na vás další týden, posílám vám mnoho lásky a Aloha!

 

* * *

 

zdroj: http://www.youtube.com/watch?v=pNFNwBx6KZQ&

přeložila: Magda Techetová

 

 

Reklamy