Ahoj, tady je Doreen a toto je váš týdenní karetní výklad pro týden od 19. do 25. listopadu. Chtěla bych dnes pracovat s kartami Andělé a svatí, protože svatí jsou úžasnými pomocníky pro nás všechny. Svatí jsou většinou přiřazování k náboženstvím, ale zjistila jsem, že pomáhají každému a milují každého stejným dílem, stejně jako andělé. Chtěla bych se jich nyní zeptat, co se ve světě děje, a vytáhnu tři karty pro začátek, střed a konec týdne. Podíváme se, jaká poselství pro nás andělé a svatí mají. Znovu pouze karty míchám a důvěřuji, že která karta přitáhne můj pohled, je ta, kterou mám vybrat. Nepřemýšlím nad tím podruhé.

Podívejme se na začátek týdne. Optimismus. Je to karta anděla strážného. Když jsem kartu otočila, cítila jsem, že toto se týká všech těch změn, kterými procházíme, a přímo to souvisí i s minulým výkladem, kde jsme poznávali, že změny, které přišly, byly pro nás našimi vyslyšenými modlitbami a že přicházejí v pravý čas. Toto je pro nás opět poselství, abychom věřili.
Andělé přivádějí mou pozornost k obrázku, kde jsou schody do nebe. Říkají, že to pro nás je posun, zvýšení našich vibrací, dostáváme se blíže k nebi, a to milující cestou a s radostí. Ukazují mi, že anděl, který kráčí po schodech nahoru, po nich vystupuje s optimismem a důvěrou. Právě to ji vede přesně tam, kam si přeje se dostat.
A úplně stejné je to i s vámi. Když děláte první krok, může vám připadat, že vykračujete do temnoty. Může vám připadat, že jen slepě věříte, když nevidíte, co přijde potom. Také poukazují na obrázek na kartě a na obalu, které jsou stranově převrácené. Máte si všimnout lidské rozpolcenosti. Když přemýšlíte způsobem „My a oni“, “Oni mají pravdu, já ne, já mám pravdu, oni ne.” Andělé říkají, že kráčíte vzhůru a přitom jste k sobě s druhými stranově obrácení. Ale všímejte si toho, jak lidé soudí, protože si začnete uvědomovat, že my všichni jsme opravdu jedno.

Zde je svatá Bernadetta, moje nejoblíbenější svatá ze všech, na kartě Mluvte, která nás nabádá k tomu, abychom říkali svou pravdu bez ohledu na cokoli, co se děje. (Doreen začala kašlat a kýchat – pozn. překl.) Zajímavé, moje krční čakra se u této karty začala zavírat. Někdy, když máte něco říct, se to stává.
Svatá Bernadetta byla malé děvčátko, které uvidělo v Lourdech zjevení Matky Marie. Na onom místě je léčivý pramen vody. Já sama to místo navštívila a bylo to místo tak blízko nebi, jaké jsem nezažila nikde jinde na Zemi. Ona nám nyní připomíná, že nejvyšší vibrace ze všech je pravda. A že máme říkat pravdu s láskou a jemně sobě samým i druhým lidem. Je velmi důležité to udělat, neodkládat to, nezdráhat se toho, nezdržovat to.

A dostáváme se k víkendu, zde máme kartu Vyšší vzdělávání. Je to opět karta strážného anděla. Říká nám, že všechny změny, kterými procházíme, jsou součástí našeho duchovního růstu. A opět, stejně jako v minulém týdnu, se dívejte na požehnání, která se skrývají uvnitř těchto zážitků, namísto abyste se litovali, a říkali si „Proč se to jen děje?“ Opravdu se na to dívejte jako na urychlený duchovní vývoj. Tím nejlepším způsobem, jak to udělat, je odpuštění. Odpuštění sobě samým, odpuštění druhým, odpuštění organizacím, odpuštění Bohu. V odpuštění je velký smysl, protože skrze odpuštění se dostaneme z pasti pocitů oddělenosti. A také se tím navrátíme k vyššímu vědomí a uvědomění si naší společné jednoty.

Je to týden turbulencí (to slovo jsem tu zaslechla), protože věci, které se teď dějí, nás mohou rušit a mohou pro nás být otravné. Ale když si udržíme naši víru (poukazuje na 1. a 3.kartu) a také pravdomluvnost a čest vůči sobě i druhým (poukazuje na 2. kartu), bude všechno v nejlepším pořádku a v bezpečí. Andělé jsou s námi všemi, nezapomínejte si je volat na pomoc s každou jednotlivou oblastí vaše života.

Jsem v duchu s vámi, posílám vám mnoho lásky a Aloha!

* * *

zdroj: http://www.youtube.com/watch?v=YLo12tjQfC0&
přeložila: Magda Techetová

Reklamy