197866_381794855241426_1732619707_nAhoj, tady je Doreen a toto je váš týdenní karetní výklad pro týden od 3. do 9. prosince. Dnes bych chtěla pracovat s kartami Andělského tarotu, protože dávají mnoho detailů, tak jako každé tarotové karty. Tato sada je samozřejmě založena na tradičních 78 kartách, je to opravdu velký balíček, a co jsme s tím udělali my, je, že jsme potenciálně děsivá slova nebo vyobrazení nahradili jemnějšími (pro vysoce vnímavé lidi), přitom jsme však zachovali integritu a původní významy karet. Je to skvělý způsob, jak získat detaily o jakékoli otázce, kterou máte.
Na co bych se chtěla zeptat já? Nyní jsme v prosinci 2012 a mnoho lidí se mě už roky ptá na tento měsíc. Já samozřejmě věřím, že nastává čas pro posun a vzestup, ale také vím, že je mnoho lidí, kteří jsou plní strachu kvůli tomuto období. Proto bych chtěla dostat nějaké detaily ohledně vedení, kterého se nám dostává. Náhodně vyberu tři karty a ty, které mě zaujmou, vyložím. Když je nějaká vzhůru nohama, prostě ji obrátím, nijak nad tím nepřemýšlím.

Tady máme první kartu pro pondělí a úterý, je to karta Eso Země.
Tato karta tradičně znamená hojnost, podnikání, důležité dokumenty a smlouvy, intuitivně mi také sdělují, že to souvisí se Zemí jako takovou a s esem jako jedničkou, což pro nás znamená, že máme všichni jeden svět a že bychom na něj měli myslet, protože je to křehké místo a měli bychom se o něj starat. Můžete pro to udělat i to nejmenší, např. recyklovat odpad, zejména plasty, nebo používat čistící prostředky přátelské k životnímu prostředí. Upozorňují nás na to, že máme myslet na náš společný svět – nikoli s obavami, ale proto, abychom si byli vědomi toho, co se děje. Budete rovněž vědět, za co se můžete modlit a na co se máte zaměřit.
Také máme myslet na naše děti. Neměli bychom zapomínat volat jim na pomoc anděly. Jakákoli modlitba, nezávisle na vašem vyznání či přesvědčeních, je pro ně velmi vítanou pomocí.
Pro vás osobně tato karta může znamenat nějaké překvapení ve formě peněz, třeba se znovu rozproudí peníze, které předtím byly blokovány.

Na střed týdne nám zde vyšla karta Síla, kde je archanděl Ariel, anděl přírody a Země. Ariel říká, že máte velkou vnitřní sílu. Jedná se také o upuštění od hrubých odsudků, o odpuštění a soucit. Opět to souvisí s odblokováváním. Propuštění něčeho, co vám stálo v cestě. Mohlo by se jednat o vaše bloky, které vznikly nevědomě, protože jste lpěli na svých soudech, na neodpuštění, a také to může být ovlivněno nějakými těžkými energiemi, které se kolem vás vyskytují. Ujistěte se proto, že se pravidelně věnujete očištění sebe samých, také pokud pracujete v negativním prostředí nebo pokud pobýváte mezi negativně naladěnými lidmi, pak stále očišťujte, očišťujte, očišťujte.
Andělé také poukazují na obrázek, kde se nachází krásná duha. Ta má mnoho významů, jak víme, ovšem pro tentokrát to pro nás souvisí s používáním krystalů, barev a plnospektrálního slunečního světla. Pokud v místě vašeho bydlení bývá zamračeno nebo máte ve vzduchu toxiny, můžete používat doplňky pro vaše životní prostředí.

Na víkend zde máme znovu kartu země, dnes nám tu všechno souvisí se Zemí – Král Země.
Král Země vypovídá o úspěchu. Říká nám, abychom sebevědomě přijali všechny příležitosti, které se nám nabízejí, a také že máme Midasův dotek – to znamená, že vše, na co sáhneme, se promění ve zlato. Také může znamenat, že vám přijde někdo na pomoc, s největší pravděpodobností to bude nějaký muž, mohl by to být váš partner, nebo také nějaký obchodní partner, každopádně by to měla být osoba štědrá, profesionální, zodpovědná a praktická. Andělé říkají, že to také nemusí být fyzická osoba, ale nějaká mužská bytost ze spirituálního světa. To zahrnuje také vaše milované, kteří jsou na druhé straně.

Ale podívejme se nyní na celý týden – všechno tu souvisí se Zemí a je třeba se o to zajímat. Právě teď jsou všichni služebníci světla potřební pro modlitby za naši Zemi. Není třeba dělat si starosti, ale vysílat své modlitby a věnovat nějaký čas posílání lásky a světla do jádra naší Země, do vzduchu a atmosféry a do vodních prostředí. My všichni jsme tady proto, abychom společně pozvedli vibrace naší nádherné planety. A andělé říkají, že právě teď nastal čas, abychom to udělali.

Jsem v duchu s vámi a posílám vám mnoho lásky a Aloha!

* * *

zdroj: http://www.youtube.com/watch?v=2skQwOdLZaw&
přeložila: Magda Techetová

Reklamy