548858_385448364876075_115276320_nS požehnáním a láskou pro vás, mí bratři a sestry, dnes je 12-12-12. Ti z vás, kdo jste příznivci čísel, jste si určitě všimli tohoto data. Dnes jsme se po celém světě modlili v čase 12:12 v různých časových pásmech, i tady v Austrálii a na Novém Zélandu, po celém světě byly zapalovány svíce. I teď, při mé rádiové show, máme Michael, já a moje rodina zapálenou svíci a všichni se modlíme za nadcházející dny a vizualizujeme si tento nádherný svět zahalený ve světle. Toto je náš svět. Nemusíme být ti nejbohatší lidé ve finančním ohledu, ani ti politicky nejmocnější lidé. Jsme všichni rovnocenně mocní v Božském pohledu, protože jsme byli všichni stvořeni k obrazu našeho Stvořitele. A náš Stvořitel je jediná existující síla ve smyslu energie čisté lásky. To je ta láska, ta síla vyplňující prostor mezi jádry a atomy, neutrony a protony, to je ta síla, která drží planety na nebi. Je to skutečná síla Vesmíru. Ta je pouze v přítomnosti. To znamená, že je všudypřítomná, je všude, ve všem. Znamená to, že v každé buňce vašeho těla se nachází síla. Máte ji právě teď. A tuto sílu můžete vysílat kterýmkoli směrem si vaše vědomí přeje.  

Jste si vědomi toho, že máte moc se rozhodovat a vybrat si v každém okamžiku vašeho života? Nejste žádné dřívko bezmocně plovoucí po moři. Máte mnoho síly v podobě svých rozhodnutí. Jaký okamžik byste si právě teď přáli? Máte právo vybrat si štěstí! Nikdo vám ho nemůže vzít. A pokud viníte ostatní z toho, že jste nešťastní, je to vůle Ega, která vás navádí k tomu, abyste hráli oběť. Ego miluje tuto hru, namlouvá vám, že budete šťastní, až budete mít tohle nebo tohle, a to je jen klam, je to materialistické a bere vám to sílu.

 

Jak víte, mnozí z nás byli přímo trénováni v moderním školství, aby všechno jen poslouchali a na nic se nevyptávali. Tyto školy samozřejmě neberou ohled na novou generaci, které říkáme Indigové děti, jež v sobě všechny mají onu vnitřní pravdu, která se nedá zastavit, pokud ji nezačnou potlačovat drogami, alkoholem nebo tučným jídlem. Pokud není nijak potlačována, projevují svou pravdu silou laserového paprsku. A nijak se neohlížejí na to, jestli je to někdo bohatý, někdo se vznešeným diplomem a luxusním autem nebo titulem, zkrátka se naladí na energii dané osoby, a buď ji budou respektovat nebo nebudou. Máme nyní všechny tyto Indigové děti jako dospělé a právě ti jsou v tomto čase povoláni.

Jsou nyní ve svých dvacítkách, třicítkách nebo jsou i starší, a mají vytříbený smysl na to, kde je pravda, a hlavně – nebojí se promlouvat nahlas! Patří mezi ně i ti, kdo vedou protesty, petice a kteří jsou těmi vůdci, které my ostatní potřebujeme. A starší generace se od nich učí, učí se promlouvat nahlas.

 

Mnohokrát jsem už ten příběh říkala, ale řeknu ho znovu, protože se k tomu cítím vedena. 4.června 2012 jsme měli návrat Venuše, o kterém jsem věřila, že by mohl být koncem mého kalendáře, protože jsem to viděla vyřezané na jednom velkém monumentu. Byla to poslední strana, poslední dřevořezba jako velké finále. Návrat Venuše se udál 4.června a podívejte – jsme stále tady! (smích)  

To je zpráva pro všechny, kteří si myslí, že 21.12. nastane konec světa. Ó-můj-Bože! 😀 Já jsem tak ráda, že za dva týdny bude 22.prosinec a my už nikdy nebudeme muset znovu poslouchat tyhle hloupé, časem plýtvající, stresující a zdraví ohrožující bludy. Jáááj! 😀

Dokonce i někteří duchovní učitelé se mě ptali: „Co se stane 21.12. 2012? Co se stane 21.prosince?“ a já jim říkala: „NIC!“ 😀 Spousta lidí tomu odmítá věřit a stěhují se pryč. Ujišťuji vás, že opravdu přežijeme 21.prosinec, žádný strach! (smích)

Ještě k tomu 4.červnu, kdy byl návrat Venuše: byla jsem zrovna v Norsku u svých přátel. Byli jsme u nich na dvoře za domem a bylo tam něco jako neustálé denní světlo. Modlili jsme se společně za naši Zemi a já byla zahalena tou energií, duchem archanděla Michaela, přímo od Božského zdroje, a tam mi bylo sděleno, že odteď mám říkat svou pravdu nezávisle na čemkoli. Bylo to pro mě opravdu příznačné, protože celý život mívám vize o budoucnosti, dostávám poselství ohledně svého poslání, také o věcech, které bychom mohli označit za znepokojující nebo temné, a jako malá jsem si vštípila, že o tom nemůžu mluvit s každým, protože někteří lidé si z vás kvůli tomu dělají legraci, říkají, že jste blázni nebo že lžete, ne, že se pletete… Zkrátka všechny podoby odmítnutí. A tak jsem tyto věci přestávala říkat, protože jsem byla citlivá a přála jsem si s ostatními lidmi vycházet a zapadnout.

Před několika lety mě začali oslovovat andělé a vysvětlovali mi, že toto je jen zdržující. A tak jsem o tom napsala ve svém newsletteru a emailech. Dostala jsem tolik emailů, kde mi lidé psali „Přestaň hovořit o politice, měla bys mluvit o andělech!“ Já však byla zvyklá mluvit o nich pouze s nejbližšími přáteli. Pak jsem měla ale zážitek na letišti, při pasové kontrole. Kontrolor se mě ptal, za jakým účelem cestuji do Londýna, a já bych obvykle odpověděla, že letím za přáteli nebo nakupovat, ale andělé mi jasně říkali, že už není čas na takovéto lhaní. A tak jsem tomu muži popravdě odpověděla: „Protože tady budu vyučovat o andělech.“ Musela jsem se pořádně nadechnout, i kvůli vzpomínkám z minulých životů, kde jsem zažila inkvizici a další věci. A ten muž řekl: „Ach tak! Já, vždycky, když mám nějaký zážitek s anděly, cítím vůni květin a přitom nikde žádné nejsou.“ Málem jsem upadla (smích). Byl to pasový kontrolor… a ten muž začal vykládat o andělech, zapsal si mé jméno, nechával si ode mě podepisovat knihy, a já pak uslyšela anděly, jako by jasně prohlašovali: „My jsme ti to přece říkali, že máš o tom mluvit!“

 

Hovořím o tom také proto, že jsem včera hodně psala o bioinženýrech, kteří debatují o bílých chemických stopách, které zůstávají na nebi a které tady nikdy předtím nebývaly. I když máme letadla a tryskáče úplně na všechno, co si pamatuji, tak tyto stopy, které na obloze zůstávají, tu nikdy předtím nebyly a vznikají kvůli nim husté mraky, což má nepříznivé vlivy na počasí. Mnoho z inženýrů se to snaží zakrýt a říká, že jsou to jen konspirační teorie, ale co ty kypré oblaky? Naši přátelé z Austrálie proti tomu protestují a trvají na tom, aby se tyto zásahy do životního prostředí řešily. Jsou v tom velmi dobří. Zabývám se tím i na své oficiální facebookové stránce, protože je to naše obloha a naše půda.

Někdo se mě včera zeptal, jestli nemám strach o svou bezpečnost, když o těchto věcech mluvím, a já jsem řekla „Ne, měla bych o ni strach, kdybych o tom nemluvila!“ A to stejné poselství je i pro vás –  Říkejte svou pravdu!

 

Nyní si pustíme meditační hudbu a jako každý týden se společně budeme modlit, což pomáhá v jakémkoli čase. Dnes, 12.12., znamenají čísla v datu „Zůstaňte pozitivní a udržte si víru, protože vaše myšlenky se zhmotňují.“ Budeme pracovat se svou dualitou. Dualita znamená, že existuje pól. Tento pól má dvě strany. Představme si pól na spodní straně, a tam se nacházíme, když jsme zcela pasivní a když se bojíme se projevit, ať už kvůli strachu z vlády nebo kvůli strachu z nějakého zranění. Tak jako v případě oněch bílých stop – když lidé nemluví, dobrovolně nechávají trávit svou zemi, půdu, atmosféru i vodstvo toxiny, těžkými kovy, hliníkem, baryem, a nečistotami v chemických stopách, a tím také jen podporují nadvládu těch, kteří dovolují toto všechno. Má to závažné následky pro zdraví lidí, zvířat, rostlinstva. A lidé je nechávají, aby to nadále dělali, a jsou prostě pasivní.

Zamyslete se nad tím, jak byste se cítili, kdybyste se ohlédli za svým životem a viděli byste, že se nebylo čeho bát, a že jste přesto nepromluvili? Jak byste se cítili?

 

A nyní to srovnejme v kontrastu s druhou stranou pólu, kde se nacházíte, když máte veškerou odvahu k tomu, abyste říkali svou pravdu o všem, co se vás dotýká, a kdy máte odvahu postarat se o sebe i přesto, že vaše Ego křičí, že si to nemůžete dovolit, finančně nebo kvůli energii, zkrátka přes jakékoli argumenty vašeho Ega. Řekněte si, že vypustíte ze svého života všechno jedovaté a že s důvěrou vstoupíte do světa organického. Že zlepšíte svůj život a budete mít více síly.

To je součástí tohoto pólu. Někteří lidé říkají, že temnotu potřebujeme, abychom měli světlo. To vůbec není pravda, je to spíše tvrzení vycházející z moudrostí předků, které vypovídají o tom, že jednou jste nahoře a jindy dole. O tom, že žijete svůj život na základě vašeho vědomí a vašich činů. Existují extrémy, kdy jednou jste na dně, v temnotě, stejně jako vaše pocity a činy, a pak jste na vrcholku plném světla a vycházíte ze své síly, nikoli ze strachu. A pak jsou věci mezi těmito dvěma extrémy.

 

Pojďme se teď nadechnout a zapojit se. Jsme na vrcholku naprostého světla, ve jménu odvahy a síly, a to jak ve svém mluveném projevu, tak i v činech. Tady chcete být. Protože skrze tento pól si zhmotňujeme vše, co si přejeme. Tento pól je detektorem pravdy. Dýchejte a dovolte si čelit sobě samým. Lidské popření je tak mocné… Lidské popření je podobné jako nedívat se na věci, které se skutečně dějí, ale mít pohled třeba jako žena, která podezřívá svého manžela, že ji podvádí a přitom je to jen ona, kdo se na to tak dívá. Nebo alkoholik, který uvnitř ví, že má problém s alkoholem, ale odmítá ho vidět. Stejné je to s pohledem na náš svět v trojrozměrném obzoru.

Někdy mám pocit, že se v New Age používají afirmace jako drogy – jako prostředek k tomu, abyste se nemuseli podívat na věci kolem sebe v pravém světle. Afirmace ale můžeme používat jako jeden z nápomocných nástrojů, zatímco ovšem podnikáme příslušné kroky, máme otevřené oči a jasný, bdělý náhled, a skutečně vidíme, co se kolem nás děje. To je také důvod, proč jste tady. Někteří zase zůstávají v duchovním světě coby duchovní průvodci.

Všichni víte, že není lehké všem těm záležitostem čelit, ale jste tady, máte fyzické tělo a máte tu šanci! A pokud to v sobě potlačujete, užíváním drog nebo alkoholu, nebo i afirmací, tak nevidíte, co se skutečně děje. Pojďme se probudit! A pojďme se tomu postavit! Tím tyto věci také uzdravujeme!

 

Teď, ať už se nacházíte na kterémkoli místě pólu, požádejte své anděly, Boha nebo Ježíše, aby vás na vaší rovině pozvedli, co nejvíce je to možné. Dívejte se sami na sebe jako na očištěné. Jako na osoby, které mají dostatek peněz, energie i času, aby dokázaly dokonale očistit také svou rodinu, domov a celý svůj život. Stejně tak celý váš svět.

Vaše rovina se stále zvyšuje, jde výš a výš, a uzamyká se tam nahoře. Už neskáče nahoru a dolů. Dýchejte. A teď se dívejte na celý náš svět jako uzdravený. I když to samo o sobě nestačí, je třeba, abychom ho uzdravili i skrze své činy – to je důvod, proč jste tady. Kdyby byl svět dokonale čistý a zdravý, nebyli byste zde tak potřební. Byli jste sem posláni ve svém fyzickém těle, abyste promlouvali skrze svá ústa, kráčeli po svých nohou, abyste psali a tvořili svýma rukama. Abyste svýma očima četli články, které hrají roli ve vašem životě. Ne proto, abyste plýtvali časem na věci, které jsou škodlivé.

 

Dýchejte… Doobře. Utvářet svět skrze naše pozitivní jednání, to se týká vás. Vy máte podnikat ty kroky. Prosím, nečekejte na lidi, kteří jsou vidět, podobně jako já, aby vás vedli. Nemám moc ráda, když mám někoho vést, spíše s ostatními sdílím jejich břemena a pomáhám jim s nimi. Přála bych si, abyste VY vedli. Abyste vy podnikali potřebné kroky, třeba i v protestech nebo peticích. Já sama bych třeba mohla jen sedět doma na Havaji a psát o tom, jak andělé mohou létat, protože berou svůj život s lehkostí, mohla bych o tom psát knihy, ale ve svém nitru cítím, že potřebuji mluvit nahlas o všech těch věcech, na kterých záleží. Cítíte to také? Také se ráno probouzíte s pocitem „Bože můj, musím s tím dnes něco udělat“? Máte takový pocit? A čekáte na někoho, kdo vám řekne, co máte dělat? Nebo to třeba potlačíte skrze drogy, alkohol nebo jídlo? Prosím, prosím, my vás potřebujeme! Potřebujeme, abyste se chopili svého pocitu a jednali, udělali s tím něco!

 

Úplně stačí, když třeba jen na googlu najdete petici, která se týká tématu, jež vás znepokojuje, a podepsali ji! Právě teď jsou stovky delfínů a dalších zvířat popravovány v Japonsku a my se za ně moc modlíme. Spousta dětí na světě je zneužívána. Ať už se jedná o tyto věci nebo půdu a vzduch,všímejte si věcí, které se vás dotýkají a právě to je součástí vašeho poslání! Věděli jste o tom? Pokud přemýšlíte, co může být vaším posláním, všímejte si, která témata vás zvedají ze židle. A pak své rozhořčení přeměňte na „raketové palivo“, které vás bude pohánět k akci.

 

Vaše Ego bude vřískat. Vaše Ego bude vyřvávat: „Ó můj Bože, co si ostatní pomyslí? Co když se dostanu do problémů?“ …a blablablablablabla. Nadechněte se a následně všechno to Ego vydechněte. Odevzdejte ho Bohu a andělům. Staňte se svými vlastními hrdiny.

Pomyslete na to, jak by svět vypadal, kdyby každý poslouchal své Ego a nikdo by nepromluvil. Nacházíte se nyní na vrcholku pólu světla. Mluvte!

Archanděl Michael je tady.

 

„Archanděli Michaeli, voláme tebe a tvé anděly milosti. Odstraňte prosím zcela všechny škodlivé, nízké, ustrašené, strádající nebo omezující energie od našich vládců a osob s velkým vlivem. Ode všech, kteří vykonávají závažná rozhodnutí. Prosím, osvoboďte jejich srdce od zlé a démonické kontroly a pomozte jim stát se těmi, kteří respektují lidi a berou ohled na život. Prosím, osvoboďte je od jejich myslí a vnitřních programů, kterými se nechávají ovládat a které je přiměly k volbě zraňujících rozhodnutí.“

 

Víme, že tito lidé to dělají i pro svou duši, protože se nacházejí v karmickém cyklu. Víme také, že přijde den, kdy vůdci jako my, obrátí zcela k Bohu. Ale pokud budeme vládě posílat hněv, sami sebe uvrhneme do toho karmického cyklu. Mějme soucit, neboť i když jsou zneužíváni nízkými energiemi, jsou stále součástí této planety, tak jako celého Vesmíru. Nízké energie využívají viditelné lidi tohoto světa. Ale my se můžeme pozvednout vysoko nad ně, podobně jako Ježíš, a říct jim: „Odejdi!“ „ODEJDI!“

Prosím, připojte se ke mně. Klidně si k tomu dupněte nohou. Pak zhluboka vydechněte a nechte to všechno odejít. A tak se staň.

 

Moc oceňujeme, že pokračujete ve svých modlitbách a následujete své vedení. Má modlitba pro vás je, aby se vám dostalo jasného vedení ohledně toho, co právě vy můžete udělat jako dodatek k naší modlitbě. A také se modlím za vaši odvahu a podporu, stejně tak za to, aby vás opustily všechny výmluvy, a za vaši práci v andělských aktivitách. Protože vy sami jste andělé na Zemi – to je vaše poslání.

Nezapomínejte milovat sebe samé a pečovat o sebe. To vám dodá spoustu síly a díky tomu budeme mít prospěch také my všichni ostatní. Prosím, pokud uslyšíte někoho, jak mluví o konci světa nebo katastrofách 21.12., jednoduše mluvte svou pravdu.

Také, pokud se chystáte činit nějaká velká rozhodnutí, ještě s tím počkejte. Energie se teď hodně míchají a všechno může být každou chvíli jinak. Andělé jasně říkají, ať všechna velká rozhodnutí necháte na dobu po 1.lednu 2013, kdy se energie ustálí. Do té doby můžete své záměry podporovat pozitivními vizemi, ale zatím nic nekonejte. Andělé říkají, že po 1.lednu už nebude nic, co by vás drželo a vy se do toho budete moci pustit bez zdráhání.

 

Posílám vám všechnu svou lásku a modlitby, a především – své ocenění za to, kým jste. Jste úžasní a skvělí!

 

– Doreen Virtue

 preložila Magduška Techetová (Svět zázraku)

Reklamy