imagesŽlčník (Drevo, Jang)

Žlčník patrí k elementu Drevo a je to Jangový orgán z Jinovo-Jangovej dvojice tohto elementu, kde pečeň je Jinový orgán. Žlčník koncentruje žlč. Pri tom mu pomáha pečeň, pretože úlohou pečene je udržiavať hladký prietok čchi organizmom. Ak je tento prietok obmedzený, prejavuje sa to tým, že máme problémy so žlčníkom a lekár nám asi poradí nechať si žlčník vybrať. Ak si ho necháme vybrať, náš život tým nebude veľmi obmedzený, ale zhorší sa kvalita nášho života (stačí si spomenúť na to, čo všetko nebudeme môcť jesť a aké diéty nás čakajú). Ak sa zbavíme žlčníka, bude musieť robiť naša pečeň “nadčasy” a bude vytvárať priveľa “tepla” v organizme, čo povedie k iným problémom.


Z energetického hľadiska zodpovedajú pečeň a žlčník za veľkú časť spojivového tkaniva v tele, predovšetkým väzivo a šľachy. Ak máte problém s nimi, môže ho zlepšiť práca na pečeni a žlčníku.


Mentálne a emocionálne je žlčník zodpovedný za niekoľko ďalších vecí. Jednou z nich je schopnosť robiť rozhodnutia, schopnosť robiť úsudky a preberať kontrolu nad vecami, s ktorými prídeme do kontaktu. Zodpovedá aj za odvahu a iniciatívu, ale toto si neslobodno zamieňať s odhodlaním a vnútorným pohonom, ktorý dávajú obličky! Kým obličky sú zdrojom vnútorného pohonu a rozhodnosti, je úlohou žlčníka, aby tento vnútorný pohon (motiváciu) a rozhodnosť premenil na konanie. Možnože cítime chuť niečo urobiť, ale je to vlastne džob žlčníka, aby sme sa skutočne aj rozkývali.
Z emocionálneho hľadiska, ak je žlčník slabý, tak je človek veľmi plachý, bojazlivý a utiahnutý, tichý, akoby potlačený, a hlavne veľmi nerozhodný, pretože mu chýba schopnosť robiť rozhodnutia. Ak je žlčník príliš silný, máte pred sebou panovačnú, príliš rozhodnú osobu.

Žlčník sa spája aj so spánkom a tým, ako obvykle spávame. Ľudia s oslabeným žlčníkom majú tendenciu zobúdzať sa veľmi skoro ráno, o 1:00 alebo o 3:00. Takisto majú problém zaspať, keď si ľahnú večer do postele. Ak teda nemáte problém zaspať, ale v noci sa zobudíte veľmi skoro a potom už neviete zaspať, môže to byť spôsobené slabým žlčníkom.

prevziať (1)Pečeň (Drevo, Jing)
Pečeň je Jinový orgán a zodpovedá za niekoľko vecí. Jednou z nich je uchovávanie a kontrola krvi. Krv je uskladnená v pečeni, ale je úlohou žlčníka povedať, kedy túto krv vypustiť. Pečeň má veľký vplyv na kontrolu a považuje sa za najsilnejší kontrolný mechanizmus pre emócie, predovšetkým hnev. Hnev sa ukladá v pečeni, ktorá patrí k elementu Drevo. Ak máte pacienta s nekontrolovateľným, prudkým hnevom, liečenie pečene pomáha.

Rôzne typy alkoholu majú rôzne Jinovo-Jangové vlastnosti. Tequila napríklad je silný Jang a keď dorazí do pečene, vytvára veľa ohňa. Ak sa v pečeni vytvorí veľa ohňa, človek sa stane veľmi agresívnym, zlostným, podráždeným. Naopak, ak niekto pije veľa piva, ktoré je Jinové, skončí v stave “ja ťa mám rád, človeče” a je mierny ako baránok.
Pečeň nielen uchováva krv, ale ju aj cirkuluje.

Energeticky sa pečeň otvára do očí a prejavuje sa na nechtoch rúk a nôh. Preto sa pri diagnóze podľa TCM pozerá nielen do očí, ale sa kontrolujú aj nechty. Čokoľvek sa deje s nechtami, deje sa aj s pečeňou – suché a popraskané nechty ukazujú na suchú a prehriatu pečeň.
Pečeň kontroluje aj svalstvo a je zdrojom fyzickej sily tela, li. Silná pečeň = fyzicky silné telo, teda schopné zdvíhať a premiestňovať, na rozdiel od iných typov sily.

Mentálne je pečeň zodpovedná za kreativitu a plánovanie. Takisto zodpovedá za náhle “osvietenie”, náhly vzhľad do veci a nájdenie riešenia problému.

Emocionálne pečeň vládne pocitom ako láskavosť, benevolenciu, súcit a podobné. Na opačnom póle sú to hnev, zúrivosť, podráždenosť.

Pečeň sa viaže aj s menštruáciou. Z pohľadu TCM sú maternica a pečeň energeticky prepojené. Maternica je stále v pohybe. V istej časti mesiaca sa začína sťahovať, čo vytvára teplo a toto teplo vystupuje do pečene. Toto nadbytočné teplo v pečeni vytvára podráždenosť, zlosť, jedovitosť. Pečeň sa stáva príliš Jangová a prináša so sebou veľa emocionálnych problémov

Zdroj: Erle Montaigue  – The Encyclopedia of Dim-Mak

Reklamy