prevziaťMočový mechúr (Voda, Jang)

Základnou funkciou močového mechúra je uchovávanie vody. Tekutiny, ktoré sa vyseparovali v tenkom čreve, idú do močového mechúra a ten ich zadržiava, až kým nedôjde k transformácii čchi: teplo z trojitého kotlíka a obličiek prichádza do močového mechúra, tam narazí na vodu a vytvorí paru – šen (shen), našu životnú silu. “Špinavá” časť vody vychádza ako moč z tela, energia sa v tele zadržiava.

 

Niektoré z mentálnych a emocionálnych aspektov močového mechúra sú notorické obavy a strachy, dlhodobé zazlievanie, žiarlivosť, podozrievavosť bez zjavnej príčiny. Veľa z tohto je špecifické pre ženy. Ženské telo má viac funkcií ako mužské (menštruácia, tehotenstvo) a tieto funkcie vyťahujú energiu z obličiek a mechúra. Počas tehotenstva strácajú ženy nad týmito prejavmi niekedy kontrolu, pretože tehotenstvo spôsobuje v tele energetické nerovnováhy.

 

prevziať (1)Obličky (Voda, Jin)

Úloha obličiek je kontrolovať kosti a kostnú dreň, ale čínske nazeranie na kostnú dreň sa líši od západného a zahŕňa miechu, mozog i samotnú kostnú dreň. Obličky sú záložný orgán pre všetky ostatné. V čínskej medicíne sa volajú “koreň života”. Keď je jeden prvok systému slabý alebo pokazený, je úlohou obličiek vyrovnať rovnováhu.

 Mentálnym aspektom obličiek je sila vôle. Obličky ukladajú vôľu a keď má niekto dobré obličky, bude pracovať dlhé hodiny v plnom nasadení. Ak niekto má slabé obličky, bude mať tendenciu hlivieť a nerobiť.

Emocionálnym aspektom obličiek je strach, hrôza, panika. Podobný typ emócií poukazuje na problémy s obličkami, pretože toto sú emócie, ktoré obličky ukladajú.

 Rovnako dôležité je uvedomiť si, že obličky kontrolujú krátkodobú pamäť. Keď má niekto diagnostikovaného Alzheimera, liečenie obličiek alternatívnymi metódami to dokáže zvrátiť.

Zdroj: Erle Montaigue  – The Encyclopedia of Dim-Mak

Reklamy