prevziaťČínska filozofia sa zakladá na princípe Jin a Jang.

Jin pôvodne predstavuje tienistú stranu hory a Jang predstavuje slnečnú stranu hory. Na ľudskom tele Jangové meridiány sa nachádzajú na tej strane, ktorá je obvykle obrátená k slnku (chrbát) a Jinové meridiány sa nachádzajú na “odvrátenej” strane tela (vpredu).

Jin a Jang sa prejavujú vo všetkom a všetok pohyb sa deje medzi nimi. Tento pohyb môžeme nazvať “život”. Jin a Jang nie sú definície, ale spôsob, ako popísať zmenu. Muž je viac Jangový ako žena. Ale mladá žena je viac Jangová ako stará žena. Jin a Jang popisujú vzťah. Neexistuje absolútny Jin ani absolútny Jang.

Niektoré charakteristiky Jin a Jang:

Jang: nebo, mužský, energia, svetlo, teplo, leto, aktívny, slaný
Jin: zem, ženský, hmota, tma, chlad, zima, pasívny, sladký.
JINOVÉ a JANGOVÉ ORGÁNY:
K Jinovým orgánom patria: pľúca, slezina, obličky, srdce, pečeň.

K Jangovým orgánom patria: hrubé črevo, žalúdok, močový mechúr, tenké črevo a žlčník.

Jinové orgány sú naplnené krvou. Výnimku tvoria pľúca, ale toto je zas orgán obkolesený krvou. Jinové orgány sú životne dôležité pre telo a ich oslabenie často vedie k smrti.

Jangové orgány sú plné čchi. Čchi sa často mení. To znamená, že niekedy sú plné a niekedy prázdne. Hrajú dôležitú úlohu pri trávení. Jangový orgán možno odstrániť bez toho, aby to viedlo k úmrtiu.

Každý Jinový orgán je prepojený s Jangovým orgánom s podobnou funkciou.

pľúca/hrubé črevo: vylučovanie a naberanie
slezina/žalúdok: uskladnenie
obličky/močový mechúr: očista
srdce/tenké črevo: kvalita krvi
pečeň/žlčník: rozvod energie.

Zdroj: Erle Montaigue  – The Encyclopedia of Dim-Mak

Reklamy