imagesSrdce (Oheň, Jin)

Srdce je Jinový orgán a nazýva sa “Vládca”, pretože kontroluje fungovanie všetkých ostatných orgánov. Srdce je príbytkom duše a prejavuje sa na jazyku (ako orgáne). Podľa špičky jazyka sa v TCM diagnostikuje stav srdca. 

Emocionálne zodpovedá srdce za lásku, radosť, mier v duši a podobné pocity. To sú pozitívne aspekty toho, čo srdce riadi. K negatívnym aspektom patria túžba, nervozita, nenávisť, vina a žiadostivosť.

prevziaťTenké črevo (Oheň, Jang)

Tenké črevo je Jangový orgán tohto páru a kontroluje oddelenie čistého a nečistého. To nemá do činenia len s potravou, ale aj s mentálnou stránkou – s oddeľovaním čistých myšlienok od nečistých myšlienok. Takže niekto, kto má problém s nečistými myšlienkami, môže mať problém s tenkým črevom.

Tenké črevo má aj do činenia s duševnou jasnosťou a súdnosťou, diskriminatívnou schopnosťou. Napríklad schopnosť rozlíšiť podstatné od nepodstatného a na tomto podklade vytvoriť nejaký návrh alebo plán je činnosť tenkého čreva.

Zdroj: Erle Montaigue  – The Encyclopedia of Dim-Mak

Reklamy