Šťastnými alebo nešťastnými sa nestávame životnými okolnosťami, ale svojim postojom k životu.

Inayat Khan


pirvilayat

Reklamy