adventny_veniec_cerveny_1Advent začína vždy najbližšou nedeľou ku dňu Ondreja (30. novembra) a končí po západe slnka na Štedrý večer. Počas štyroch adventných nedieľ, symbolizujúcich mýtický čas 4000 rokov od biblického stvorenia sveta sa postupne zapaľujú tmavomodré alebo fialové sviečky na adventnom venci. Plamienky horiacich sviečok symbolizujú blížiaci sa príchod Krista, pretože on rozptyľuje temnotu a strach, je „Svetlom sveta“. Atmosféra štyroch adventných týždňov sa niesla v znamení očakávania druhého príchodu a radosti zo stretnutia Ježiša pri jasliach. Ľudia sa dôkladne duchovne prípravovali na vianočné sviatky.

 V kresťanskej liturgii je advent začiatkom roka, charakteristický dvojitým očakávaním sviatku narodenia Ježiša Krista a jeho druhého príchodu na konci času. Rorátnymi omšami sa v chrámoch prejavuje úcta i Ježišovej Matke. V prvú adventnú nedeľu sa čítajú evanjeliá vzťahujúce sa na príchod Spasiteľa, počas druhej a tretej na Jána Krstiteľa a štvrtej na udalosti bezprostrednej prípravy. Čítania zo Starého zákona tvoria proroctvá o Mesiášovi od proroka Izaiáša.

Zatváranie okien a dverí kresťanská viera vysvetľuje ako ochranu pred zimou a hlukom, vytváranie a prežívanie času ticha.

Vychutnajte si toto obdobie tak trochu starosvetsky, venujte dlhé zimné večery svojej rodine a domácnosti, užívajte si ticho a čaro predvianočných dní.

Zdroj: TU

Reklamy