anjeli a víly 003Drazí,
některým z vás připadá žití a společné soužití v těchto velkých a vzácných dobách pro lidstvo složité až nesnesitelné. Mnozí z vás procházejí na fyzické úrovni různými zkušenostmi, které se mohou jevit jako sociální nespravedlnost. Reagujete na to tak, že začínáte pochybovat o své víře, ztrácíte odhodlání, pevnost, nezlomnost. Nebo naopak to ve vás víru posílí či víru dokonce nacházíte. Vše je správné, neboť i ten, kdo víru ztratil, ji v sobě znovu objeví, dříve či později, a tato znovunalezená víra bude o to silnější. Vždyť ti, kteří po tisíciletí přinášeli moudrost a víru na Zemi, byli mnohokrát sraženi mocnými ovládající systém na kolena a z těchto kolen znovu povstali a narovnali svá bedra.
Nyní je veškerenstvo na Zemi v přerodu k lepším světlým zítřkům, ačkoliv to nemusíte vůbec takhle vnímat. A přerod je vždycky složitý, protože se opouštějí staré vzory a vzorce, staré pravdy, staré “modly”, staré smýšlení. A to všechno se nechce jen tak lehce vzdát. Proto na každém kroku vpřed, který uděláte, vnímáte tolik “překážek”. A tím více těch překážek je, čím více jste blíže k cíli. Jsou zde obrovské snahy vás všemožnými i nemožnými způsoby odvrátit od vámi nastoupené cesty směřující k blahu na Zemi. Někteří z vás podléhají a ztrácí na okamžik tu vizi na společné cestě lidstva a celé planety Země vpřed. Vy ostatní, kteří směle pokračujete a překonáváte ony předkládané překážky od systému, jste těmi vzory a tahouny pro ty, co ještě váhají nebo zaváhali. Víme, že i vy někdy pociťujete smutek, beznaděj, tíhu bytí zde na Zemi v onom systému a jeho “pravidlech”. Občas se sami sebe ptáte, jestli má vaše snažení smysl. Vězte, že smysl má, neboť jste inspirací a hybnou silou pro ostatní. Máte naši obrovskou podporu, nejste tady nikdy na nic sami.

images (1)
Zároveň teď mnoho lidí “zápasí” sami se sebou a se svým vlastním přerodem. Pociťují různé duševní stavy jako jsou deprese, vztek, chaos, strnulost, apatie, nespokojenost se vším a se všemi kol sebe včetně sebe samých, se svou životní situací.
Zastavte se v tom každodenním úprku, ztište se, uklidněte svou mysl, ponořte se sami do sebe a nalezněte již konečně ty pravé hodnoty bytí, které se ale neodvíjejí od toho, kolik kdo má majetku či vysokých škol. Buďte vděčni za to, co prožíváte a máte, že máte jeden druhého (rodina, blízké spřízněné duše), že si projevujete vzájemně bezelstnou upřímnou lásku, že máte zdravé tělo i duši, že máte střechu nad hlavou, že máte vodu a jídlo, že neběháte bosi a nazí. Projevujte tu vděčnost a lásku každý okamžik vašeho bytí a neplýtvejte energií na tom, že máte neustálé tendence něco nebo někoho hodnotit, kritizovat, srovnávat, poučovat, dokazovat vlastní moc a sílu, vzájemně mezi sebou soupeřit. Pak vám uniká ta nejdůležitější podstata, to nejdůležitější pro váš vlastní přerod a pro přerod lidstva jako celku. Otevřete svá srdíčka bezpodmínečné lásce a vděčnosti a až toto dokážete prožít a prožívat skrze srdíčko každý jeden okamžik vašeho života, jste připraveni fyzicky, duševně i duchovně tuto fázi transformace dokončit.
Jsme vám všichni v těchto nelehkých chvílích stále na blízku a připraveni i nadále pomáhat a podporovat vás ze všech našich sil. Stačí na nás pomyslet nebo zavolat.
Nebude již dlouho trvat a zrodíte se v jasná zářící Slunce na Zemi. Milujeme vás.
Všichni vaši oddaní, a za tyto všechny Ježíš a Michael 

chanelling – Aliziel 7. 12. 2013

Reklamy