531991_415198978567680_2055097117_nHurá! Jsem tu živě 7. května, jaké magické číslo – sedm! Sedmička je číslem výher v Las Vegas a je k tomu dobrý důvod, protože sedmička znamená, že jste na správné cestě! A pětka v andělských číslech znamená, že i změny, kterými procházíte, vás vedou správným směrem! 

Jak víte, my všichni projíždíme tuto intenzivní „horskou dráhu“ už asi dva měsíce, nebo možná také celý život, ale má nám to posloužit jako katapult. Má nás to přimět k uskutečnění změn, které jsme měli udělat už mnohem, mnohem dřív. Avšak byli jsme vychováváni k tomu, abychom se se vším vyrovnávali a s bolestí se smiřovali. Možná si pamatujete, když jste seděli ve škole a chtělo se vám na záchod, že jste to museli vydržet, museli jste napřed zvednout ruku, nebo tam bylo nějaké další pravidlo, ale to prostě není přirozené! 

 

Byli jsme učeni tomu, že nemáme být takoví a takoví, že nesmíme projevovat své emoce, že je nesmíme dokonce ani cítit, a zkrátka jsme se učili žít nepřirozeně. Ale současná energie nás tlačí k tomu, abychom se vrátili ke své přirozenosti – abychom byli upřímní a sami sebou, a abychom se sebou samými byli v souladu, stejně tak jako s druhými. Tato současná energie nás dovádí až na samotné dno našich nezdravých situací. Zamyslete se na chvíli. Co vám ve vašem životě už působí takové utrpení a tak vás to frustruje, že jste si řekli: „Tohle už nemohu déle snášet. Tohle už nevydržím.“ ? Právě to je laskavost, kterou vám tato horská dráha prokazuje. Tlačí vás k tomu, abyste přestali předstírat, že se vám líbí nebo že vám nevadí něco, co prostě není přirozené. Tato energie vás vede k tomu, abyste se postavili čelem k tomu, co je pro vás škodlivé. 

A nám všem to připadá děsivé, protože ego nesnáší změny v jakékoli formě. Ego chce, aby všechno zůstalo neměnné, zmrazené a nehybné. Snaží se, abychom se uzavřeli v jakési bublině, ve které potlačíme své pocity a budeme říkat: „Všechno je v pohodě.“ A nebo „To nevadí. Tohle zvládnu. Já jsem výjimečně silný/á. S tím se dokážu vyrovnat.“ Nebo naopak „Nejsem dost zodpovědný/á, jsem slabý/á… atd.“ NE, NEJSTE! Jste přirození a zcela normální! Někdy je prostě třeba, aby nás někdo „štípl do ucha“. 

Pokud ve vašem životě něco hoří (metaforicky), je jen přirozené z toho ohně vyskočit. Je to vaše fyzická nebo emocionální reakce. Je to pro vás signál, který vás vede k uskutečnění potřebných změn, stejně jako GPS, což je systém, který vám říká, zda jedete správně nebo špatně, kde máte zabočit a říká vám věci jako „Na konci ulice zahněte vlevo.“ Přesně takto jste naváděni i současnou energií. Neznamená to vždy, že máte ze situace úplně odejít – ne vždy je to dobrá cesta. Ale je třeba se tomu postavit, mí drazí. Je třeba na to pohlédnout a přestat před tím utíkat, ať už potlačováním svých skutečných pocitů a nebo neustálým přílišným zaneprázdněním. Potřebujeme se podívat na to, co nefunguje, abychom si mohli ujasnit, co můžeme udělat, abychom to změnili. Možná nemáte vůbec tušení, jak byste to mohli udělat, nebo vám vaše ego namlouvá, že to ani nejde. Ego tuto věc říká velice rádo. Velice rádo vám říká: „Není žádná naděje… Musíš se s tím smířit…“ Já to slyšela mnohokrát také a je to naprostá lež! Neposlouchejte to! Samotné ego je jedna velká stoprocentní lež! Je to takový pokušitelský hlas, který máme ve svých hlavách během života v tomto světě duality. Je to šílené, ano, ale je to jeden z důvodů, proč jsme přišli sem na tuto planetu – abychom se to naučili rozlišovat a naslouchali pouze hlasu lásky.

Uděláme si teď meditaci na to, aby se nám věci více vyjasnily, abychom věděli, jaké další kroky máme podniknout, a také abychom se zbavili strachu a uvědomili si, že MŮŽEME věci zlepšit, bez ohledu na to, co nám ego vykládá a nalhává. Opravdu můžete věci zlepšit! 

MEDITACE

Pojďme se tedy společně spojit v nádechu… a ponořme se nyní do našeho vnitřního sídla jemnosti a moudrosti. Toto místo se nachází uvnitř nás, neboť jsme byli stvořeni k obrazu našeho jemného a moudrého Stvořitele. Jemného, ale silného. Zní to jako paradox, ale je to skutečnost. Síla JE jemná a jemnost JE síla. Dýchejte… a s každým výdechem myslete na to, co si přejete nechat jít.

 

Vzdejte se potřeby kontroly a všechno bude pod kontrolou. To je další paradox. Jakmile se vzdáte potřeby vše kontrolovat, která vychází z vašeho ega, a propustíte ji, ať už se to týká jakékoli situace ve vašem životě, dostáváte se automaticky zpět do kontaktu se svým Vyšším Já, které je jedním s Nekonečnou moudrostí a Boží myslí. Vaše Vyšší Já má přístup ke všem řešením. Je ve spojení se zdrojem, který obsahuje řešení na každý problém. 

Je také možné, že do situace vstupuje také svobodná vůle dalších osob, které se jí účastní. Potřebujeme se přestat snažit kontrolovat tyto lidi. Protože snažit se kontrolovat někoho jiného a vnucovat mu svou vůli není láskyplné. Tyto duše mohou mít jinou životní cestu. A i když bychom jim my sami rozhodně zvolili něco mnohem lepšího, je možné, že to není v souladu s cestou, kterou tyto duše mají projít, a nefungovalo by to. 

A tak se pomodleme i za ostatní lidi, kterých se tato situace týká, aby se všechno vyřešilo k nejvyššímu dobru pro všechny. Pomodleme se také za ochranu pro naše milované. Prosíme, aby jednali z pozice lásky. A pokud jednají z pozice ega a strachu, aby se jim podařilo dostat se z toho ven. Kdo jedná z pozice ega a strachu, prožívá bolest. Nemusíme však trpět. Zhluboka se nadechněme… a propusťme tento starý návyk, kterým jsme si udržovali ve svém životě bolest. 

 

Dovolujeme si bolest pocítit, abychom se z ní poučili. Ale nebudeme se v ní utápět. V tom je velký rozdíl. Bolest neignorujeme. Když bolest ignorujeme, nemůže nás nic naučit. Nemůže nám dát ten signál a ukázat nám směr. Je to jako když se dotkneme rukou ohně. Dostaneme tím zpětnou vazbu a uvědomíme si: „Au! Tohle bolí!“ Je to zdravá reakce, díky které se poučíme. Pokud své pocity potlačujeme, pak je to stejné, jako kdybychom svou ruku nadále drželi v ohni a nechali si ji popálit. 

A tak, mí drazí, dovolte, aby vás obklopilo ještě více andělů, a také vidím milovaného Ježíše a Matičku Marii. Jsou to přátelé, kteří pomáhají nám všem bez ohledu na náboženství. A jsou tady teď s námi. Jsou teď s každým, kdo poslouchá. Drží vás za ruku a pomáhají vám zůstat stateční a postavit se čelem ke všemu, co vás znepokojuje. A je tu také archanděl Michael. On všechno ví. Ví, co všechno obnáší cesta vaší duše. Dodává vám odvahu, sílu, podporu a ochranu ve všech ohledech. 

Archanděli Michaeli, prosíme tě, abys přerušil všechna naše pouta ke strachu a ke všemu, co jsme se snažili kontrolovat a co nás drželo zpátky. 

Pouze dýchejte, zatímco se vaše tělo uvolňuje. Nechte to jít. Je to naprosto v pořádku. Je zcela bezpečné dělat změny. Pokud se ve vás probouzejí nějaké pocity, dovolte si je cítit. Dovolte si plakat, pokud to potřebujete.

Nádhera.

Hluboko ve svém srdci již znáte odpověď. Ve svém srdci už cestu znáte. 

Co jste si dosud odmítali připustit? Jaká je pravda o této situaci?

 

Kdybyste věděli, že jste plně podporováni a že je pro vás bezpečné činit změny, co byste udělali? Co byste udělali jinak?

Jaké myšlenky vás napadly? Jaké nápady jste dostali? Jaké pocity jste pocítili v souvislosti s tím vším? Jaká znamení se objevila? Jaké nápady k vám přišly? Tyto nápady nyní zahalujeme do překrásného světelného ochranného obalu královské purpurové a zlaté barvy. Andělé vám posílají tyto Božsky inspirované nápady spolu s vyživující energií podpory, sebevědomí a odvahy. 

Dovolme si přerušit svá pouta k minulosti a k lidem, jichž se minulost týká, a vezměme si s sebou pouze lásku a důležité lekce. Jakákoli pouta strachu, která nám brání a drží nás zpátky, propustíme spolu s výdechem… 1, 2, 3… (výdech) … 

A jsou pryč. Zmizely. 

Otevřeme doširoka svou náruč a obejměme přítomný okamžik i budoucnost s energií přijetí. Přijměme a vítejme do svého života krásu. Vítejme zdravé změny. Přivítejme také pomoc našich andělů. Přivítejme mír. A také, mí zlatí, cokoli dalšího, co vás dnes tíží na srdci, nyní s touto skupinovou energií modliteb odevzdejte Bohu a andělům a řekněte jim, s čím chcete pomoci. Nezáleží na tom, JAK je požádáte o pomoc, ale ŽE je požádáte. 

(chvíle na modlitby)

Nádhera. Posíláme vám další anděly i své modlitby pro zlepšení situace, která vám dělá starosti. A pamatujte, že když se modlíte za řešení, pak řešení VŽDY přichází ke každému, koho se to týká, bez výjimky. Jediné, co musíte udělat, je uhnout z cesty. Buďte otevření a naslouchejte vedení, kterého se vám dostává. Mějte pak také odvahu podniknout aktivní kroky podle tohoto vedení. 

Nádherné. Jsem na vás velmi hrdá.

Staniž se.

Skvělá práce! 

Někdy si ani neuvědomíme, že nám něco vůbec dělá starosti. Někteří z nás jsou natolik soustředění na pomoc druhým, že jim to vůbec nedochází a nenajdou si chvíli na to, aby se podívali do svého vlastního nitra. Ale to je velmi důležité.

Andělé nám připomínají, že péče o sebe samé je zcela nezbytná pro každého z nás. Ale je důležité skutečně jednat a skutečně něco udělat pro to, abychom si potřebnou péči dopřáli. Péče o nás samé se neuskuteční náhodou sama od sebe. Nikdo druhý nám k tomu nedá svolení ani požehnání. Tak to prostě nefunguje. Vy sami si musíte dát svolení k tomu, abyste o sebe pečovali. Vy sami to musíte udělat. 

Péče o nás samotné je velice důležitá a karetní výklad pro tento týden naprosto jasně zdůrazňuje, že se máme o sebe pořádně starat fyzicky, emocionálně, duševně i energeticky.

Takže pamatujte: Starat se o sebe, starat se o sebe, starat se o sebe!

* * *

zdroj: hayhouseradio.com

překlad z odposlechu: Magda Techetová

Reklamy