stiahnuťNaši drazí pozemští přátelé,

Světlem z Plejád jsme opět mezi vámi a těší nás, že můžeme být nápomocni při vzestupu, této Transformace.

Ve vašem předvánočním čase se budou na Zemi otvírat vyšší dimenzionální brány. Bude probíhat další ale o to masivnější přechod všech vás, co máte navýšené vědomí. My nesdělujeme přesné datum tohoto přechodu neboť energie jsou v tak velkém pohybu, že vašim tvořením, se každým okamžikem vše mění. A tak i takovéto skokové změny mohou ovlivnit, co je vyššími sférami – Vzestupu – naplánované. Událostem nechceme předbíhat, jen vás informujeme ať jste na tyto vysoké energie Světla připraveni. Nic na tom nemění to, že přecházet teď budou ti z vás, kteří ve význačném datu, 21.12. až 26.12.2012 – v počátku nové éry lidstva, nebyli vibračně připraveni, těmito branami Světla projít. K tomu vám po celou dobu odhodlaně napomáhají pracovníci Světla, kteří v tom zlomovém datu, roku 2012, světelnými branami již prošli. Jak jejich práce tak i ta vaše, na sebe samých ale i směrem k ostatním, je námi ze světelných dimenzí velmi ceněna neboť je ku prospěchu celého vesmírného projektu – Vzestupu planety Země i s lidstvem. Tedy většiny vás, neboť ta další část lidstva je nadále ovlivňována nízkými silami a utvářejí energie, které Zemi a vám dobrým lidem ubližují, záměrně brzdí Transformaci. Přechod skrze světelné brány pro tyto lidi není možný neboť jejich vědomí vibruje příliš nízko. Proto ve svých sděleních stále připomínáme, jak je potřebné se duchovně rozvíjet, milovat srdcem a vnášet k druhým dobro. Chápeme, že v tak nízké hustotě nemůžete být nikdo zcela bez chyb, není to opravdu tak jednoduché ale vše co má vdechnutý život má být i vysoko ceněno a milováno. A pokud se řídíte srdcem, vždy budete konat s pozice lásky a dobra.

Probíhající transformační změny vnímáte mnohem intenzivněji.

Tento energetický proces, který nemá ve Vesmíru obdoby svým navýšeným vědomím o to více pociťujete. Teprve teď se nacházíte v tom správném proudu energií a dotýká se mnoha probuzených vědomí. Většina vás si uvědomuje, co se kolem nich doopravdy děje. Lidstvo je ve fázi velkého probuzení.
Naše vyslané světelné energie, veškeré energetické informace, sdělení, poselství, jsou potřebná k probuzení a také i posílení vašeho vědomí. Víte kým skutečně jste, máte duchovně otevřené srdce, cítíte správné energie, chápete druhé lidi a umíte pozorovat vnější svět. Nejste jen lidskou bytostí, vtělenou duší ve hmotě nízké hustoty, ale i silným Duchem, tvořivým Vědomím, vlastníkem zdroje Světla s cenným potenciálem. Toho všeho jste si skutečně vědomi. Máte tedy možnost disponovat s těmi nejlepšími schopnostmi. Zvládáte, vysvobodit se ze hmoty. Ano, jste vnitřně svobodnými a nezastaví vás už žádná vnější síla neboť své svobody si ceníte nadevše. Brány Světla jsou otevřené pro všechny kdož máte otevřené srdce. A tak vstupte naši drazí, jste námi všemi z Jednoty s láskou očekáváni.

S láskyplným pozdravením
Společenství světelných bytostí z Plejád = Hvězda Maia

Milujeme vás..

Sdělení z Plejád – Transformace
přijala Pleja Světlo Krystal
8.12. 2014.
Tento channeling je možné dále šířit pouze s celým textem a s odkazem na zdrojhttps://www.facebook.com/pleja.kristal

Reklamy