Louise-Hay“Vypúšťam zo svojho vnútra všetku horkosť a zášť. Potvrdzujem, že som ochotná každému odpustiť. Pokiaľ myslím na niekoho, kto by mi mohol akýmkoľvek spôsobom v živote ublížiť, teraz tejto osobe žehnám s láskou a vypúšťam ju. Viem, že mi nikto nemôže vziať nič, čo je právom moje. To, čo mi patrí, sa ku mne vždy vráti Božským riadením osudu. Pokiaľ sa ku mne niečo nevráti, potom mi to nebolo súdené. Prijímam túto myšlienku s mierom. Zbavenie sa zášti je veľmi dôležité. Verím sama sebe. Som v bezpečí, som motivovaná láskou.           

– Louise L. Hay, Vnitřní moudrost

Reklamy