S pani Renátou Rowenou Bittovou máme rovnaké poslanie v tomto živote …….. 

Reklamy