66764128_1290132819_vaapvuyamivapMilovaní, za posledné mesiace došlo k výraznému nárastu energií v energo-informačnom poli Zeme. Všetci, ktorí vedome aj nevedome – cez dušu – pracujeme vo dne aj v noci, sme sa svojou prácou zaslúžili o tento posun Zeme do ďalšieho levelu. Z hľadiska energií došlo k posilneniu energetickej mriežky Zeme, aj dovibrovanie tých polí, ktoré boli nestabilné a ľahko manipulovateľné. Bol doliečený čakrový systém Zeme tam, kde to bolo potrebné. V celoplanetárnom dianí na viacerých miestach planéty boli zaznamenané vibračné výkyvy, čo súviselo so silným očistným procesom Zeme. Z hľadiska posilnenia boli prečistené viaceré miesta Zeme, kde každý pracuje tak, ako je vedený. V každom kúte Zeme je niekto, kto robí svoju prácu Pracovníka Svetla.

V tomto období dobiehajú procesy zadané na začiatku roka. Previbrováva sa planetárny vibračný systém do úrovní, ktoré z hľadiska vývoja ešte neboli dosiaľ obsiahnuté. Veľa duší – ľudí bolo prebudených, viacerých to ešte čaká. V tomto polroku dostalo veľa duší milosť, veľa odpustkov – vyčistení karmických dlžôb – bolo udelených. Stvoriteľ je nekonečná Všeobjímajúca láska. Každý jeden, kto pracuje, sa zároveň pričiní o kolektívne dianie, lebo jeden sme všetci zároveň – v jednote celku.

Udalosti, ktoré dobiehajú, majú za následok veľa očistných procesov. V celoplanetárnom dianí sú udalosti niektoré nezvratné, niektoré čakajú na doliečenie. V tomto čase je potrebné vyčistiť srdce aj myseľ, pretože sme Láska. A myšlienka má silu. Je dôležité naďalej pokračovať vo svojej práci na sebe aj v celkovej práci pre planétu – každý tak ako je vedený.

V týchto posledných dňoch narastá v celoplanetárnom energetickom systéme sila expanzie, ktorá je citeľná. Znamená to, že vibrácie silnejú s blížiacim sa dátumom Letného slnovratu. Otvára sa energetický portál pre prúdenie energií z Galaktického stredu, zároveň sa dovibrováva energetická mriežka Zeme. Budú posilené v týchto dňoch ochrany okolo všetkých už dočistených portálov. Sú nám všetkým nápomocné svetelné bytosti a vyššie planetárne systémy.

15 - 1

Na planéte dochádza k zosúladeniu energií Bohyne – Boha v jednote Božstva. Celá Matka Zem bola preliečená v systéme energetických dráh – procesy ešte dobiehajú. Veľa duší – pracovníkov svetla mohlo pociťovať energetickú nestabilitu z hľadiska záťaže snahy o vychýlenie z vibrácií. Skúšky sme zažívali všetci. V celoplanetárnom dianí boli preliečené a dočistené záťaže voči Matke Zemi, ktoré bránili úplne spriechodniť energetický systém ženských energií na planéte – energie tvorenia, ktorá bola od počiatku zmanipulovaná. Boli dočistené tie morfické polia, kde tieto záťaže nedovoľovali tok energií. Stvoriteľ udelil milosť, boli eliminované záťaže a boli znovunastolené liečiace procesy, ktoré budú dobiehať ešte nejaké obdobie. Nastáva obdobie, keď zostupuje nebo na zem, keď žena sa stavia vedľa svojho muža, Boh vedľa svojej Bohyne. Celkovo to znamená vyrovnanie energií ženskej prapodstaty. Vyrovnanie princípov, zosúladenie toho, čo bolo dlho v nerovnováhe. Tieto informácie tu už boli povedané pred niekoľkými mesiacmi, dobeh udalostí je však relatívny.

Na Matke Zemi dochádza k celkovému nárastu energií lásky, prebúdza sa nové vedomie ľudstva. Aj keď skeptici môžu namietať, tieto zmeny sú viditeľné aj citeľné. Môžeme pociťovať mierne výkyvy CNS a nálad. To sú všetko sprievodné javy. Sme v centre diania. Tak si to vychutnajme. Z pohľadu Vyššieho plánu zem dosiahla svoj najvyšší evolučný bod v jej vývoji, o čo sme sa pričinili aj my všetci. Všetky svetelné planetárne systémy sú nám nápomocné. S prácou na dokončení a uvoľnení karmických záťaží boli uvoľnené určité väzby, ktoré umožnili ďalší vývoj aj tým, kto bol v nevedomí. To znamená, všetci sa posúvame a dostávame nové možnosti. Aj duše, ktoré boli spiace môžu byť prebudené.

Po tieto dni, ktoré k nám prichádzajú si každý tak, ako to cíti, doprajme chvíle pre seba. Buďme zhovievaví ku každému v našom živote. Aj ten, kto je práve nevedomý, môže mať v pláne duše prebudenie a môže vysielať prosby smerom k nám. Počúvajme srdcom. Nastávajúce dni budú citeľne energeticky silné. Je potrebné, každý za seba dočistiť a doliečiť to, čo je potrebné. Staré vzorce správania, ktoré nie sú potrebné. Jedná sa o záťaže voči hmote, Matke Zemi – v bežnom živote financie a hmotné zabezpečenie.

V období Slnovratu, keď celú planétu budú prestupovať energie, je potrebné sa sústrediť na svoje srdce. Na energie lásky. Na vibrácie jednoty, celistvosti, pokoja.

Otvára sa nám svet netušených možností, svet bez hraníc.

Treba si pamätať, že každému sa dostane to, čo si zaslúži z hľadiska svojej práce. Sú spočítané všetky činy a skutky. Preto zostaňme hlavne bdelí, čistí, pokorní a pokojní.

Buďme ako deti. V dôvere napredujme za hlasom svojho srdca. A buďme pripravení.

Pokojné nastávajúce dni nám želám.

s láskou pre nás,

ELINA

12. 06. 2015 napísala Elina. Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnym odkazom https://www.facebook.com/eva.brieskova.elina.

Reklamy