72766_10151351649777543_1061764981_nLidé Země, jste zde, abyste odžili minulost, ale také procitli. Jste zde, abyste otevřeli oči a probudili se, abyste si vzpomněli. Často se trápíte otázkami odkud přicházíte a proč jste zde. Je to odvěká touha znát tyto odpovědi.

Vězte, že mnoho z vás na sebe v tomto čase vzalo odpovědnost a sestoupilo znovu na Zemi. Je to proto, že duše potřebují tuto možnost expanzivního růstu. Jste spojeni mezi sebou, jste jeden, prociťujte to. Chápejte, že v tomto čase vytváříte most, přes který můžete přejít do oblastí vyššího bytí, do oblastí vám všem tak známým. A také mnozí přejdete. Tam, kde sami tvoříte svou realitu, avšak během okamžiku. To vše však v sobě pro mnohé z vás zahrnuje prozření, neboť vaše myšlení je v mnohém negativní, zaobíráte se mnohými negacemi.

Jaký by asi byl váš život, kdybyste tady, v této realitě byli schopni okamžitě materializovat to, na co myslíte? Kolik strachů a bolesti byste stvořili…Kolik neodpuštění a nenávisti.. Proto je potřeba, abyste byli čistí a zbavení zátěže a teprve pak budete schopni vzlétnout. Víte, že je důležité udržovat mysl čistou. Uvolňujte vše, co tam nepatří. Zaměřujte se na přítomnost a na to, po čem toužíte. V tomto čase se stále více hovoří o skrytých oblastech, o bytostech obývajících jiné světy. Vězte, že již brzy se toto stane součástí vašich životů. Je nutné, abyste znali pravdu a až jí poznáte, uvědomíte si, že mnoho z toho, co jste si dosud mysleli, že víte, byla jen iluze.

Lidé Země, v tuto chvíli jste doslova bombardováni energií z vesmíru. Je to taková síla, že je potřeba být umírněna, abyste vše zvládali. Je zde mnoho bytostí, které vám pomáhají.

Ale též mnohé z nich, kterým jde pouze o jejich vlastní dobro. Nepřejí si změnu a ani nechtějí, abyste cokoli změnili. Spíše naopak. Velkou měrou propagují zmatek, chaos a strach. Dávejte si pozor, neboť mnohé emoce mnohých lidí budou dosahovat vrcholu. Projevy negativního se mohou stupňovat. Uvědomujte si toto, avšak nereagujte stejně. Prociťte sami sebe, vydýchejte se, pozorujte situaci a teprve poté se projevte vy sami. Jednejte ze svého srdce, nikoli v zajetí emocí. Nejste primitivní bytosti, hnané pudem. Jste bytosti vyspělé, intuitivní, které mají moc pozvednout celý vesmír. Buďte připraveni na mnohé změny. Avšak očekávejte je se zvědavostí, ne s obavami. Neboť i přesto, že některé situace výrazně změní vaše životy, může to být pro vaše dobro. Nyní je již čas. Více, nežli dříve, jste schopni rozpoznat mnohé manipulace. Nevyhledávejte spory, spíše se snažte být klidní, vyrovnaní a hlavně radostní. Máte mnohé úkoly, lidé Země. A některé jsou velice těžké. Přesto jako národ, spojení jeden s druhým, dokážete zázraky. Následujte pravdu a lásku ve svých srdcích. Milujeme vás a jsme s vámi.

Tato poselství mohou být volně šířena v nezměněné podobě s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové stránky včetně této poznámky.

od Zlaté dušičky – zlata.dusicka.sweb.cz, kontakt: zlata.dusicka@seznam.cz

Reklamy