1559772_vesmir-planty-hviezdy11/11/15 – Mocná brána manifestace

11-tý listopad vždy způsobí mimořádný rozruch ve světě numerologie… Ale letos se datum nese v mnohem větším vesmírném rozruchu než obvykle, protože spadá do stejného dne, jako je novoluní ve Štíru.

Co tedy tato dvojitá mocná astro-numerická konfigurace znamená? Dost velké věci…

11 – posvátná geometrie

Začněme s tím, že se podíváme na číslo 1. Je to jediná číslice, která je zcela přímá odshora dolů. Jako sloup či anténa, číslo 1 slouží jako přímý kanál energie… přímý kanál a prostředník mezi spirituálním a fyzickým světem. 1 je číslo iniciace, invence a nových začátků a připlouvá k nám v podobě nápadů a inspirace.

Pokud jednou poznáte posvátnou geometrii čísla 1, potom je vám jasné, jaká je 11/11 mocná síla.

Když je číslo 1 zdvojené, jako je to v čísle 11, energie se stává exponenciálně mocnější. V numerologii je 11 mistrovské číslo … číslo tvoření, projevu a zhmotňování.

11-tý listopad otevírá mocnou bránu zhmotňování (manifestace)

Jestliže se podíváte na číslo 11, tak představuje dva sloupy, bránu, která otevírá přímý portál mezi inspirací (1 energie) a zhmotňováním (11 energie). A když to zdvojíte… wow. Mluvíme o zhmotňování rychlostí světla. Nejenom že 11tý listopad zdvojuje číslo 11, ale 11/11 dává součet 4 (1+1+1+1=4), což je číslo Země, hmoty a fyzického zhmotňování (projevení). To je načasovaná připomínka, že jste spolutvůrcem Univerza a máte schopnost zhmotnit cokoliv, co si vaše srdce přeje, s malou pomocí z nebe.

Novoluní v neměnném vodním znamení Štíra

Když se na to podíváte, tak tento den ani nemůže být mocnější a silnější. Univerzum se usmívá a mísí s novoluním. 11-tý listopad je novoluní ve Štíru. Perfektně položené mezi Zemi a Slunce, novoluní představuje v první řadě začátek celého zhmotňování. Tmavé nebe představuje prázdné a čisté plátno, na kterém můžete tvořit svá nejhlubší přání. V této prázdnotě je chápání a pocit neomezených možností. Pronikavá vodní energie Štíra pulsujícího skrz tento měsíční cyklus přesouvá naše vědomí z vnějšího do vnitřního já (sebe sama).

Zakusíte zkušenost kosmického návalu starých emocí… a svěží příval nových příslibů, záměrů a přání.

Štír je prvotní, zvířecí a bizardně propracovaný archetyp, který představuje více hloubky a smyslu než jakékoliv jiné znamení. Pobízí nás začít hlouběji pátrat v nejniternějších sférách, abychom rozluštili a rozmotali skrytá tajemství a zažehli proces obnovy.

Vše staré ven, nové dovnitř.

Nyní je čas vyčistit se od starých kotev, které vás táhnou zpět a brání v realizaci vašich opravdových tužeb. Vyzvěte a oslovte konstruktivní vlastnostiŠtíra – vášeň a nadšení, plnost zdrojů, odhodlanost – aby zažehli transformaci, zvláště v oblastech osobní intimity, energie a peněz.

Štír je neměnné vodní znamení, takže zatímco vašim nejhlubším přáním může nějakou dobu trvat, než vyklíčí, porostou plynule a záměrně ve správném směru. Semínka zasetá v novoluní Štíra je třeba zasít hlouběji než obvykle, ale jakmile uchytí, zaručují jasnou návratnost. Jak se říká:” Nejvyšší stromy mají nejhlubší kořeny.” 11/11 + novoluní ve Štíru vytváří zkratku k vašim nejniternějším přáním a tužbám

Není pochyb o tom, že 11-tý listopad a dny, které budou následovat, budou napěchované koktejlem zhmotňování více než kdy jindy. Především díky této vzácné astro-numerické konfiguraci…A my chceme udělat vše, co můžeme, abychom vás připravili předem na tyto dny plné síly…

Tedy zcela bez obav vstupte do neznáma, zhmotňujte své nejhlubší touhy a přání a nikdy nevynechejte další příležitost pro radost a hojnost.

Překlad Eva Štvánová. Tento text lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s aktivním odkazem (www.tredoxe.blog.cz) a uvedenými zdroji. Děkuji
http://numerologist.com/

Reklamy