reiki 1Stabilní Evropa má zásadní význam pro geopolitickou stabilitu na planetě. V současné krizové době nečinně nepřihlížejme, jak hrstka „vyvolených“, s tichým souhlasem většiny vlád, mění Evropu a svět v místo, které by naši předci nepoznávali, a jak mizí stabilita Evropy z posledních 70. let.Vědecké studie potvrdily pozitivní efekt hromadných meditací na lidskou společnost, takže každý z nás, který bude provádět toto cvičení (modlitbu/meditaci), může skutečně pomoci přinést mír a klid do našeho světa

Jak tedy postupovat? (Krátké soustředění, která zabere pár minut denně)
1) Uvědomění si „Jsem Světlo, Láska, Boží Přítomnost“ a soustředění se svým vědomím ve svém srdci
2) Vyslání světla a lásky svého božího srdce myšlenkou:
„Posílám celé planetě Zemi a všemu lidstvu, všem lidem na planetě bez rozdílu, nepodmíněně, čisté světlo a lásku mého srdce“ a pak chvíli v tom setrvat. (Kdo chce, může si vizualizovat planetu obklopenou a prostoupenou zářivým láskyplným světlem a cítit radost a mír lidí, kterak je planetou a lidmi vyzařován).

Alternativně
1) Uvědomte si váš záměr přivést mír a uzdravení pro planetu Zemi
2) Naladěním se na lásku,  pocitu respektu a porozumění ke všemu životu, k sobě, k planetě, kde žijeme a k ostatním lidem.
3) Vyslání tohoto pocitu na celou planetu, všem lidem a chvíly v tom setrvat.

Doporučení k provádění
•    Provádějme toto kratičké soustředění v jeden společný okamžik, vždy večer, ve 20:30 hod. (stejná doba a větší počet násobí efekt) a také samostatně, spontánně několikrát denně, každý podle svých možností.
•    Při společném posílání držme energii (pocit) asi 3-5 minut. Individuálně, 1 až 3 minuty či dle svého momentálního uvážení a možností.
•    Není potřeba a dokonce ani není žádoucí vkládat do vysílaných energií/pocitů jakékoliv naše představy jak co má být, jak se má stát apod.
•    Není potřeba nějak speciálně vstupovat do meditace, jen stačí se na chvilku soustředit, uvědomit si, že jsem Světlo i láska, část Bytí, vědomím se spojit se svým srdcem a vyslat myšlenku.

Jako formou se to může projevit?
Projevit se to může například formou synchronicit (nenáhodné „náhody“, souběh několika „náhod“) nebo inspirace konání lidí. V dnešní době telekomunikací může událost na jednom konci planety ovlivnit dění na opačném konci během velmi krátké doby.
Když do vysílaného pocitu nebudete vkládat žádné představy, tak se události ve světě „seskládají“ tak, aby jste pak z vnějšího světa měli stejný pocit.

Zdroj: TU

Reklamy