Nemám už školopovinné dieťa, ale viem, že keď moja dcéra chodila do školy, ako som cítila, že školský systém je chorý. Že učitelia (až na veľmi vzácne výnimky) sú ako stroje bez srdca. Verím, že spôsob, ako ho opisuje vo videu pani Ivana Málková, začne v školstve fungovať. Je dôležité uznať a prijať, že každé dieťa je osobnosť, individualita. Ďakujem za tento rozhovor.

 

Reklamy