myslenie11Len krátke zamyslenie:

Naozaj ľudia chcú veci chápať a riešiť? Toť otázka. Veľakrát mi prebehne mysľou.

Na facebooku je zdieľaných milión úžasných citátov, ľudia sa nad nimi rozplývajú, sem – tam je k nim pridaný nejaký osobný text – ale čo ďalej? Chápeme ich naozaj do hĺbky? Myslím, že veľakrát ani nie. Alebo keď aj chápeme,  premietame ich do svojich životov? Je pohodlnejšie zdieľať a prípadne o tom rozprávať. A tak si veľa ľudí myslí, ako sa vedia orientovať v duchovne a ako tomu oni rozumejú a vyznajú sa. Pritom ich život je jedna veľká katastrofa. 

Práve pred pár dňami kolovala po facebooku úžasná pravda z úst nedávno zosnulého múdreho a cteného Dr.h.c. Antona Srholca: “Môžeš rozprávať čo chceš a akokoľvek pekne a sväto. Ak za tým nestoja skutky, sú to len prázdne reči. Dnes jedno gesto znamená viac, ako dlhé litánie.”  A je to presne tak. Hľadajte, nachádzajte, hovorte o tom, ale aj  – žite to……… A ak niečo “pošlete ďalej”, nech je to niečo, čo ste prijali do života. Je dobré s plnou vážnosťou pochopiť, že všetko to, čo je písané, môže nastať, ak každý naozaj začne od seba. Nestrieľajte vlastné góly, viete dobre, že tak sa vyhrať nedá. 

S láskou Inka

Reklamy