osemOBECNÁ SVĚTOVÁ PŘEDPOVĚĎ 2012 – 2032

Předpoveď je pravděpodobný výsledek založený na situaci a myšlenkovém postoji lidí v daném čase. Tudíž předpověď není vyryta v kameni. Lidé se mění a mění se jejich nápady a vědomí, což ovlivňuje budoucí výsledky.
My všichni tyto předpovědi můžeme změnit tím, že budeme své vědomí stále více a více pozvedávat.

Pracovníci světla zaměřovali léčbu, světlo, lásku a radost na mnoho temných míst, čímž rozpouštěli karmu a odsouvali negativní energii. To znamená, že na těchto místech už není očisty zapotřebí, a nyní je zde možný mnohem pozitivnější výsledek.
Jedním takovým příkladem je Polsko: těžká energie a neustálé posilování strašlivé minulosti Osvětimi celou zemi po mnoho let brzdila. Mnoho skupin lidí do této oblasti chodilo a vkládalo tam světlo, čímž se místo místo na chvíli očistilo. Potom tam dorazili další, se zlobou a zatracujícími názory, a znovu je naplnili temnotou. Ale nyní se tato oblast prosvětluje, protože sem ohromné množství lidí posilá čistou energii. A čím více to budeme dělat, tím méně očišťování bude zapotřebí v budoucnu.
Navíc nadduše několika zemí volají po očištění. V Pákistánu byla samá válečnická ega a staré karmy, které potřebovaly očistit. Původně bylo předpovězeno, že se tak stane kolem roku 2017. Ale nadduše této země rozpoznala velký význam změn, které přicházejí, a chtěla plně obejmout dvojdimenzionální posun na Zemi. Proto požádala, aby zde očistný proces začal dříve, aby se lidé měli čas probudit.
Na světě existuje mnoho vlivů, kterých si nejsme vědomi. Příliv milionů andělů, reinkarnace mnoha vyvinutých duší a otevírání prastarých portálů a posvátných míst plných moudrosti bude mít na naši planetu ohromný dopad. Do země bylo také v dávných dobách vloženo mnoho energií, které se během přechodu probudí, aby lidstvu pomohly s nezbytnými změnami.

EVROPA

Během let se počasí bude měnit a bude nestálé; některé oblasti budou mnohem sušší, jiné postihnou povodně. Některá místa byla hodně otrávena, což se postupně vyčistí vyšší energií přicházející zvenčí a mnoha vysokofrekvenčními portály. Kde bude země potřebovat očistu, tam se tak stane převážně pomocí povodní – všechny nízko ležící oblasti jsou v ohrožení. Také můžeme očekávat nepředvídatelná zemětřesení, silné větry a požáry, a to i tam, kde nikdy před tím nebývaly.
Předpovídaná dvojitá recese způsobí ekonomické problémy masám. Všude v Evropě a jinde budou lidé tak rozzuření chamtivostí bankéřů, že se tato zloba nakonec projeví. Pak vlády všude na světě omezí moc bank. Do roku 2012 se lidé zděsí toho, co jejich zloba způsobila.
Do roku 2020 také jednotlivci přestanou vyhledávat pro zabezpečení pojišťovny. Nastoupí vlastní odpovědnost a lidé začnou vytvářet svépomocné komunity.
Stejně jako jinde ve světě zde do roku 2032 začnou být jídlo a voda důležitější než peníze.
Evropa je pod dohledem archanděla Rafaela, smaragdově zeleného anděla léčení. Tento kontinent se neustále mění, takže se zde nachází mnoho různých energií. Z duchovního hlediska život v Evropě lidi probudí a otevře jim čakry, což umožní více lidem spojit se s jejich průvodci a anděly. Pro duchovní růst je Evropa velmi zajímavý kontinent. V Evropě se otevřou tři kosmické portály. Přinesou sem kristovské světlo a rozprostřou ho přes kontinent.
První portál je v Yorku (Yorkshire Dales) ve Spojeném království a šíří se z něj čisté a jemné světlo.
Druhý je v Andoře a jeho vysokofrekvenční energie ovlivní zejména Španělsko.
Třetí portál se nachází v moři u pobřeží Marseille. Je propojen s útočištěm Máří Magdalény a vlnami božské ženské moudrosti silně ovlivní svět a myšlení mas.
Všude v Evropě se také plně otevře mnoho dalších portálů a posvátných míst, která znatelně a rychle pozvednou frekvence lidí.

ČESKÁ REPUBLIKA

Tato země je usazena v srdci Evropy a byla po staletí vystavena válkám a útlaku. Způsobil to nedostatek sebejistoty a sebevědomí i strach ze sebevyjádření v kolektivním vědomí obyvatel. Nyní to konečně přestává být pravda.
Češi hodně cestují za prací a přinášejí zpět sebejistotu i peníze, aby obohatili svou zemi. Jejich sebevědomí roste jak u jednotlivců, tak u národa jako celku.
Navíc otevření kosmického portálu u pobřeží Marseille značně ovlivní tuto zemi a přinese sem jemnou moudrou božskou ženskou energii. Totéž způsobí i portál v Lurdách, léčivé světlo Matky Marie zahrne Českou republiku láskou a mírem.
Sněhem pokryté hory zde pomáhaly udržet energii tak vysokou, jak to jen za daných okolností bylo možné. V budoucnu ale tající sníh způsobí záplavy, které konečně očistí starou i nedávnou karmu země.

SVĚTOVÁ EKONOMIKA

Svět nikdy předtím nezažil takový posun, jako je ten současný, který náš svět obrátí naruby. Ekonomiky se budou během přechodu dramaticky měnit, až nakonec peníze přestanou mít význam. Dinosauří podniky, které nebudou v souladu s novým paradigmatem, zkolabují a budou nahrazeny menšími podniky pracujícími pro dobro zvířat, lidí a planety. Do roku 2020 vlády všude na světě omezí sílu bank a mnoho korporací bude bojovat o holé přežití. Budou se bránit nenápadně a tajně tím, že se pokusí vytvořit globální vládu, ale nakonec budou smeteny nově pozvednutým vědomím.
Lidská síla bude mít rostoucí vliv na rozhodování, které bylo vždy polem působnosti bank, velkých firem a vlád.
Z vyšší duchovní perspektivy je patrné, že recese a finanční problémy světa jsou falešné, vytvořené z rozhodnutí vlád všude na světě. Zadluženost světa ve skutečnosti není zadlužeností, ale schodkem, protože dlužené peníze jsou jen iluzorní. Snažíme se vyřešit něco, co se vyřešit nedá, tak musíme být připraveni se tomu světově přizbůsobit. Čína má ”falešné bohatství” založené na iluzorních penězích. Stejně tak banky nehrají se skutečnými penězi, ale se sliby. Zabíjejí životní prostředí, aby vytvořily tuto iluzi. Světová zadluženost by se dala docela jednoduše vyřešit tím, že by se přestalo splácet. Korporacím by se to nelíbilo, protože nechtějí ztratit moc. Tato celková ekonomická situace vyžaduje dohodu na globální úrovni, a proto si země světa musí navzájem věřit.
Jak budou peníze ztrácet životnost, větší úctě se začnou opět těšit tvořivost, hudba, umění a sport. Lidé začnou přijímat zodpovědnost za své vlastní zdraví a začnou používat přírodní metody léčby. Stát typu “Velký bratr” už pro naši společnost nebude přijatelný. Sdílení, péče a komunita nás přenesou do paté dimenze.

NEZAMĚSTNANOST A CO S NÍ DĚLAT

Po generace lidé dělali nepříjemnou práci jen proto, aby si vydělali peníze a udrželi si střechu nad hlavou. Protože to už nesouzní s novou energií, která se usazuje nad naší planetou, mnohá Vyšší Já k lidem nyní promlouvají, aby si našli práci, která jim dá pocit života a naplní je radostí. Práci, která využije jejich tvořivost a umožní jim žít v paté dimenzi. Výsledkem je, že tito lidé najednou dostávají výpověď nebo jsou jinak nezaměstnaní. Mnozí tráví celé hodiny tím, že běhají v kruhu a žádají o práci podobnou té, kterou opustili. To je ale zbytečně vyplýtvaná energie. Byli povoláni, aby začali duchovně pracovat na sobě samých, aby pozvedli svou frekvenci. Až jejich vibrace dosáhne stejné výšky jako jejich perfektní duchovní práce, to správné zaměstnání si je samo najde.
Archanděl Gabriel, který velí kosmickému portálu na Mount Shasta v Kalifornii, přináší objasnění. Pokud je nezaměstnanost vaším problémem, můžete udělat to, že každý den před spaním požádáte o návštěvu Gabrielova sídla ve spánku, abyste od něj získali očištění a objasnění važí božské pravé cesty. Také můžete denně s archandělem Gabrielem meditovat.
Další způsob, jak přivolat tu správnou práci, je vzpomenout si na to, co vám přinášelo největší radost jako dítěti. Než jsme byli vrženi do světa dospělých, jaká byla vaše vize? Co jste skutečně chtěli dělat? I pokud si nedokážete představit, jak byste se tím uživili, začnete to dělat. Pokud jste už téměř v jedné řadě s cílem vaší duše, pak to bude mít velmi rychlý efekt. Pokud ne, budete potřebovat trochu trpělivosti. Ale vesmír vás nevyhnutelně ponese tím správným směrem.

ZDRAVÍ

Na celém světě bude více stresu způsobeného ekonomickou falešností, což přivede mnoho lidí k alkoholu, drogám atd. Ostatní vytvoří soběstačné komunity, kde přátelství a štěstí vytlačí stres pryč.
Zdraví bude na různých místech na světě různé, protože na některých místech, například v Africe a Indii, budou hladomory, pokud nezměníme svou energii a neotevřeme svá srdce.
Pokud se všichni přestaneme zaměřovat na falešné problémy, a místo toho se zaměříme na alternativní řešení, lepší vzdělání a sdílení vědomí, můžeme změnit možnosti lidstva a planety.
Proto musíme vyvinout lepší důvěru mezi národy a uvnitř nich. Než se stav zlepší, může se na chvíli i zhoršit, ale do roku 2020 budou lidé na celém světě spolupracovat.

JAK TOMU POMOCI

– Naučte se být soběstační. Pěstujte zeleninu, učte se o slepicích a sázejte stromy
– Choďte více pěšky a jezděte na kole
– Vytvořte ve své komunitě banku laskavosti tak, že si budete všímat dobrých skutků a budete si jich vážit, takže lidé budou mít pocit dobré vůle a budou chtít jeden druhému pomáhat
– Žehnejte veškeré vodě
– Poznejte své sousedy
– Jezte místní produkty
– Spojte se s elementály a anděly
– Dívejte se na hvězdy a spojte se s nimi
– Buďte každý den vděční
– Meditujte
– Milujte se navzájem
– Milujte sebe samé

EPILOG

Naši průvodci a andělé nás stále žádají, abychom oslavovali, že jsme toho již tolik dokázali. Naše planeta a většina z nás se přesunula z třetí do čtvrté dimenze a mnozí už nyní žijí v páté dimenzi! Je to docela vyjímečné, dosáhnout v tak krátkém čase takového posunu. Duchovní svět se raduje a podporuje nás.
Zažili jste na Zemi jedinečný příběh, takže oslavujte, jak daleko jste došli. Kdykoliv uvidíte číslo 11:11, je to připomínka, že jste postoupili o krok výše.
Během doby přechodu budete vy i celý svět zachytávat zlomky nádherné budoucnosti, doby, kdy všichni budeme žít s otevřenými srdci, ve všech budeme vidět to nejlepší a budeme vědět, že vesmír nás podporuje.
Protože nově se důraz přesune na tvořivost, sdílení, péči a spolupráci ve jménu nejvyššího dobra, budete se cítit v bezpečí a budou vás podporovat rodina, přátelé i sousedi.
Až se otevřou kosmické portály, možná pocítíte skutečnou rodinnou harmonii a lásku a zažijete osobní svobodu. Budete moci být sami sebou a budete povzbuzováni k tomu, abyste dělali to, co uspokojuje vaši duši. Poprvé od doby Atlantidy budete mít možnost zažít skutečně hluboké vnitřní štěstí a spokojenost. Pokud to tak už vnímate, radujte se, že jste došli tak daleko.
Převezmete plnou zodpovědnost za všechno, co jste udělali, a budete své schopnosti používat tak, abyste si zařídili plný, radostiplný život, dělali jste to, co vás naplňuje, rozvíjeli své schopnosti a žili v harmonii. S otevřeným srdcem budete chtít, aby i ostatní objevili své skryté talenty.
Protože budete stále více ve styku s přírodou, pocítíte moudrost a lásku stromů a květin a zažijete neobyčejnou kosmickou energii řek a moří. Když se budete procházet, budete si vědomi elementálů kolem vás a toho, jak podporují přírodu a žívotní sílu a dobro Země. Ucítíte jejich lásku k vám i celé planetě.
Začnou se využívat duchovní technologie, což nám rozšíří naše vědomí a usnadní naše životy. Například budou vytvořeny digitální kamery, které zachytí světlo andělských světů, například kruhy.
S vysokofrekvenčními vlnami se rodí duchovně založené děti. Přicházejí k nám ze všech vesmírů a jsou připraveny během přechodu pomáhat. Nesou neobyčejné světlo, znalosti, informace a moudrost. Mnozí znají důležité duchovní technologie, se kterými nám pomohou přejít do Zlatého věku.
Čím více dokážeme zvednout naši frekvenci směrem k páté dimenzi a udržet ji tam, tím více takových duší k nám bude moci přijít a skutečně projevit své zakódované schopnosti. Už nyní se rodí někteří, kteří mají nové plány pro lidstvo a planetu. Pokud budou mít tyto nové děti rodiče v páté dimenzi, jejich možnosti budou neomezené.
Každým dnem se zvyšuje počet lidí, kteří stoupají do páté dimenze a udržují se v ní. Až to dokáže dostatek lidí, nastane na světě Mír a spolupráce.
Budeme žít ve světě bez hranic a všichni budou žít v dostatku. Naše budoucnost je zlatá.
Po vás se žádá, abyste si připomínali, jakou úžasnou práci jste už vykonali, a abyste si pogratulovali k tomu, jak dobře jste se vyrovnali se změnou. Poslední zprávou od andělů je “Oslavujte sami sebe”. Oslavujte to čím jste. Oslavujte svůj život a svou misi.

*****

Vyjmuto z knihy Diana Cooper – Přechod do Zlatého věku v roce 2032
Vydavatelství Práh 2012

Prevzaté: TU

Reklamy