supermoon-e1440755464884Poselství Kryona přijala Kateřina Pondělíčková 21.3. 2016
Zdravím vás moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Naši milovaní, dnešní den jsem k vám přišel, abych vám předal skrze svého partnera poselství ke dni 23. 3. 2016, lineárního času 13:13. Tento láskyplný úplněk, který jsem nazval fialový, je silně a vysoce transformační a navazuje na růžový úplněk z 22. 2.
Naši milovaní tento úplněk je velice energeticky silný a přitahuje ke svým branám všechny neláskyplné energie, které jsou stále ve vás. Energie nelásky nepropouští za žádnou cenu lásku a světlo. Tyto energie je důležité odevzdat a přijímat světlo a lásku.

23. 3. 2016, ve 13:13 se otevřou brány nádherných světelných proudů, které zde budou proudit 13 dní a 13 hodin. V těchto proudech je umožněno odevzdat nadmíru úplně všeho, co s vámi nesouzní. Je to energie, která k vám přijde skrze tyto brány. Prosím buďte si vědomi toho, že vše co odevzdáte, je nenávratné a je důležité si uvědomit, že co odchází, již nepotřebujete. Do tohoto nádherného proudu fialového paprsku, do těchto bran, můžete odevzdat Veškeré události, zkušenosti, výzvy, smlouvy, které jste sepsali v nelásce, z donucení, a to v plném rozsahu z celého vašeho bytí.
Jste součástí těchto bran. Otevřete svá srdce, svá vědomí i podvědomí a nalaďte se s láskou na tyto nádherné, láskyplné energetické brány, které mají barvu fialovo-růžové transformační a láskyplné energie. Brány budou pro vás zde otevřeny, abyste si uvědomili, že již není potřeba si nechávat a odžívat vše, co ve vás zůstalo a zůstává. Tyto nádherné energie proniknou skrze vaše buňky na fyzické úrovni celého vašeho bytí a vytáhnou z vašeho bytostního já veškeré energie nelásky, které brání plnému otevření a prosvícení a odevzdání závoje zastření.
Je důležité si uvědomit, že skrze toto čištění řídne závoj zastření, který vám brání nahlédnout do bran svých pravd a do Boží pravdy. Tyto nádherné láskyplné energie vám pomáhají zvednout tento závoj, který řídne každým odevzdáním neláskyplných energií, které ve vás zůstávají. Prosím buďte si vědomi toho, že toto čištění, které probíhá, vám napomáhá nahlížet do vaší pravdy hlouběji a hlouběji, a na povrch vylézají veškeré neláskyplné inkarnace, bolesti, krutosti, strasti a strachy, které ve vás ještě klíčí a posilují. Prosím odevzdejte i vše, co v tuto chvíli je umožněno odevzdat, včetně všech bolestí a strachů. Bude vám umožněno nahlédnout do pravdy, do Božích energií, do vás samotných a uvědomíte si a poznáte, kdo jste a kdo jste byli i jakým směrem se dát.
Tento nádherný láskyplný úplněk je zde pro vás a je plnou očistou síly a uvědomění. Sílu energií, která skrze vás bude plně proudit, je důležité ukotvit, otevřít brány svého bytí, sebe sama a odevzdat vše nepotřebné.Věřte, že na povrch vyjdou veškeré krutosti a bolesti, které ve vás ještě zůstávají, ale prosím nelekejte se, nemějte strach. Je to jen a jen správná věc, událost, která vyplouvá z hlubin vašeho bytí. Odevzdejte vše, co ve vás v tuto chvíli ještě klíčí.
Tento úplněk je propojen s jinými dimenzemi, planetami, světlem a s láskou. Skrze tyto planety a Měsíc k vám na Zemi bude plně proudit energie ze všech těchto láskyplných planet, které vám pomáhají, abyste se zvedli do nádherné 6. dimenze nejenom sami, ale společně s celou planetou Zemí. Tento láskyplný úplněk skrze tyto planety zabalí celou vaší planetu do nádherných fialových, plně transformačních energií a ke každému z vás budou plně proudit láskyplné energie. Věřte, že všechny tyto transformační energie pocítíte, ale záleží na každém, na kolik je vstřebáte a na kolik otevřete brány svého vědomí.
Otevřete vědomě každou buňku, své srdce a přijměte plně Boží pravdu, nechte na povrch vyplout vše, co s vámi nesouzní a odevzdejte v plném rozsahu TEĎ!
Ve spoustě událostí, které se odehrávají a které se budou od této chvíle odehrávat, je veliká síla k plné očistě vašeho bytí tak, abyste si byli vědomi, že přechod do 6. dimenze se blíží a je důležité, aby každý z vás tyto nádherné energie přijmul a pomohl zvednutí do vyšších vibrací. Moji milovaní, prosím přijímejte tyto energie s láskou, otevřeným srdcem a otevřeným vědomím, aby mohly proudit i k druhému, vašemu blízkému. Prosím nalaďte se na tyto energie a pošlete je dál. Posílejte s láskou.
Váš Kryon
Reklamy