15 - 1Pane, rád/a by som teraz, v sile Tvojho svätého Ducha odpustil/a každému, kto ma v mojom živote zranil.

Prosím ťa, prenikni teraz aj do tých oblastí môjho vnútra, ktoré ešte nie sú naplnené silou Tvojho odpustenia. Zriekam sa pokušení ospravedlňovať sa a hľadať dôvody, pre ktoré mi bolo ublížené.

Zriekam sa každej túžby po pomste a odplate pre tých, ktorí ma zranili.

V tvojej sile ODPÚŠŤAM všetkým každé jednotlivé zranenie, ktoré mi spôsobili. Chcem prijať všetkých svojich blížnych ako bratov a sestry pred Tvojou tvárou aj s ich chybami a slabosťami a odpúšťam im každé slovo a čin, všetko, čím ma kedy zranili alebo mi spôsobili akúkoľvek bolesť.

Pane, prosím ťa o milosť odpustiť každému, komu odpustiť pripadá mi ťažké.

Pane, daj mi silu, aby moja ochota odpustiť stále rástla.

A ešte, Pane, prosím, aby mi odpustili všetci, ktorých som svojim konaním zranil/a ublížil/a ja.

Amen.