Niet čo dodať………nerada používam slovo “musím”, ale naozaj ľudia musia zmúdrieť, aby sa nedali zastrašovať výmyslami elity, ktorej nejde o ľudí, ale iba a vždy o peniaze………

Reklamy