“Archanděli Michaeli, voláme tě.

Pomoz každému z nás zbavit se všech obav a nízkých energií, které jsou založeny na strachu, i ty, které jsme absorbovali nebo přejali od jiných lidí, ať už vědomě nebo nevědomě. Obklop nás prosím svým léčivým purpurovým a zlatým světlem, a odstraň prosím všechna pouta, která jsme si vytvořili ke starostem, stresu, strachu, hněvu a nízkým energiím.

Prosíme tě, abys svým mečem plným světla přerušil všechna pouta ke strachu mezi námi a druhými lidmi, včetně těch, které jsme potkali v minulosti, situacemi, věcmi a místy. Pomoz nám, abychom se osvobodili od všeho, co nás poutá ke strachu, abychom se osvobodili od omezení, která vycházejí z našeho ega, a abychom skutečně vycházeli z našeho vyššího Já, které ví, že kolem nás je pouze láska.

Žádáme tě, abys nás zbavil všech starých energií, starého hněvu, žárlivosti, (i případů, kdy se někdo hněval nebo žárlil na nás). Prosíme tě, abys odrazil každý útok, kletbu, a všechny ostatní myšlenkové formy, které vycházejí z ega a strachu. Pomoz nám znovu se spojit s našimi dušemi a pocitem úplnosti a dokonalosti, který pochází z našeho Božského stvoření. Nech prosím vytratit všechen náš starý strach a stres, z každého období našeho života.

Prosím, chraň nás, a udržuj v nás nádherné vibrace, udržuj krásné světlo v našem emocionálním i fyzickém těle, a chraň nás, prosím, přede všemi příchozími nízkými energiemi, a dej nám velmi jasné vedení, kterému snadno porozumíme. Ať jsme v jakékoli situaci nebo jakémkoli vztahu, které jsou nízko, naplň je prosím štěstím a pravdou. Dej nám prosím odvahu a sílu, abychom udělali potřebné změny v našem životě, abychom prožívali pouze takové situace a vztahy, které jsou založeny na radosti a lásce. Dej nám odvahu a důvěru, abychom byli sami sebou, abychom vedli každý krok přímo ve směru našich životních tužeb a našeho poslání. Pomoz nám obejmout nádherné světlo uvnitř nás a okolo nás. Abychom byli schopni milovat, zpívat, hrát si, abychom projevovali své božství ve všem, co děláme, abychom byli odrazem božské vznešenosti a abychom mohli vytvořit krásný příklad míru na Zemi.

Děkujeme ti, archanděli Michaeli, za tvou pomoc, tvou podporu, ochranu a vedení. Prosíme tě, zůstaň s námi, a pomoz nám pokračovat tak, abychom byli posly světla, jimiž máme být.
Amen.”

– Doreen Virtue

 

Reklamy