Sťažovanie patrí do kategórie negatívnych emócií. A opäť zákon príťažlivosti – čo vyšlem, to sa mi vracia…… Je tu pre vás k tejto téme zaujímavé video:

Reklamy