Ako vnímaví rodičia ste určite zistili, že deti sú už nejaké “iné”. Ale, prosím, neuverte, že “výchova dieťaťa je ťažká”.

“Deti sú tými poslednými, ktorí sa stali prvými”, ako hovorí Jaroslav Dušek. A je to tak. Deti, ktoré sa rodia v ostatných rokoch, nás prišli učiť – láske, dobrosrdečnosti, voľnosti, hravosti. Prišli nás vyslobodiť z rôznych mentálnych vzorcov, ktoré nám boli vtĺkané do hlavy a ktoré nás naučili žiť v neskutočných obmedzeniach. 

Pripravila som pre vás zaujímavé stretnutie, kde sa môžete dozvedieť, či správne chápete svoje dieťa, ako sa od neho môžete veľa naučiť, ako nevychovávať a napriek tomu žiť v krásnej symbióze. A ako môžete nechtiac svojmu dieťatku odovzdávať nesprávne vzorce správania, ktoré ovplyvnia následne celý jeho život. Sú potrebné limity? A čo sú to vlastne limity?

Pre tých, ktorí chcú ísť tým správnym smerom som pripravila spolu s  “Nova doba Centrum sebapoznania” v Košiciach ľahké rozprávanie o vôbec nie vážnej téme, ktorú som nazvala

O výchove a nevýchove detí I. časť

Rada sa s vami stretnem dňa

30. novembra 2018 o 17:00 hod (do 19:00 hod.)

v Nová Doba  Centrum sebapoznania, Pražská 4 (oproti obchod.centra Galéria), 2. poschodie, č. dv. 210.

Vyrovnanie predstavuje sumu 15€. 

Počet účastníkov je obmedzený, preto vás prosím, ak máte záujem, prihláste záväzne telefonicky na č.tel.: 0948 976 779 alebo mailom: tichemiesto777@gmail.com.  

Môžete si priniesť písacie potreby, dobrá nálada je tiež veľmi vítaná! Občerstvenie – minerálka, káva, čaj, je zabezpečené. 

Ďakujem vám. S úctou a láskou Inka