Odmalička je pre mňa dosť problém riadiť sa všeobecne prijímanými štandardami. To znamená, že je ťažké pre mňa prijímať rôzne vzorce správania a mentálne vzorce, ktoré nedávajú zmysel. Vždy robila som veci tak nejako podvedome, podľa toho, ako som cítila, aj keď som veľakrát bola čiernou ovcou. Čím viac chcel mať niekto nado mnou kontrolu, tým viac som naberala silu brániť sa a stáť si za svojim. Prišla som k poznaniu, že je nevyhnutné si dovoliť byť sama sebou, pretože svoje výsady si dávam alebo odmietam iba JA. Preto vás potrebujú držať v strachu, preto potrebujú, aby ste boli závislý na systéme. Aby ste neboli sami sebou. Ale – nemusíte tak skončiť, ak si uvedomíte vlastnú hodnotu. Ak vyjdete zo stáda, z tej hrubej ulity, zistíte, že nemá zmysel žiť životy iných ľudí, hrať hru iných ľudí, kde pravidlá neurčujete vy. Vy ste autorom tej vlastnej hry a iba vy viete, čo v nej chcete a čo nie. NIKTO vám nesmie do toho kecať a tak isto ani vy nemôžete kecať  iným do ich hry.

Ešte dosť ľudí má problém pochopiť, že to, aký je ich svet, je odraz ich myšlienok. Ak si myslíte, že úspech, šťastie, dobro, je pre vás vyčerpané, tak tá vaša studňa veru zostane prázdna. Ak sú vaše očakávania pesimistické, naplnené pochybnosťami, tak sa naplnia. „Hlupáčik“, ktorý nemá ani tušenie, že nič nejde jednoducho, nezaoberá sa tým, že na niečo nemá nárok a tak má šťastie a veci mu vychádzajú.

A platí to aj o svete. Aké myšlienky budete posielať svetu, také sa k vám budú ako bumerang vracať. Tak už vážne prestaňte dokola zdieľať tie idiotiny, ktorými dokola dávate energiu hlupákom, ignorantom a sviniam najhrubšieho zrna. Už ich prestaňte živiť zdieľaniami, komentármi a čo i len jednou myšlienkou. Zrkadlo sveta materializuje myšlienky a preto – zaveďte si nové pravidlá.

TO LEPŠIE VYHĽADÁVAJTE, to nedobré ignorujte.

Sústreďte svoju pozornosť na to, čo chcete dostať.

Majte pod kontrolou svoje myšlienky.

Odvracajte svoje myšlienky od toho, čo nechcete. Prepúšťajte to mimo vaše oči a uši.

Pamätajte, že iba tak všetko, čo sa vám nepáči a čo nechcete, zmizne z vašej reality.

Môžete si urobiť zoznam obmedzení, ktoré vás ťažia a spáľte ich. A spláchnite ich napríklad do wc alebo vysypte popol do tečúcej vody.

Pamätajte, že dostanete vždy všetko, čo sa rozhodnete mať a do svojho života pustiť. Bez podmienok a bez výhrad.

A teraz zopár rád:

  • Ako sa nebáť? – nájdite si náhradnú cestu
  • Ako sa nestrachovať a neznepokojovať? – Konajte! Obavy a znepokojenie sa rozplývajú v činnosti
  • Ako sa nerozčuľovať?  – nerušte pravidlá hry toho, kto vo vás tieto emócie vyvoláva. Vaša reakcia  vyvedie dotyčného z jeho rytmu a tak nebude mať možnosť pokračovať vo svojej hre, vo svojej manipulácii.
  • Ako sa zbaviť pocitu viny?  – prestaňte sa ospravedlňovať tam, kde to netreba.

S láskou Inka ♥

Advertisement